Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

26 października 2011 r.

Changelog

Apteki dla Aukro.cz

Data wdrożenia: 27 października 2011 r.
Już jutro, w czeskim serwisie aukcyjnym Aukro.cz wdrożony zostanie odpowiednik wprowadzonych jakiś czas temu w Polsce - Aptek Allegro. W związku z faktem iż działanie Aptek w Czechach pokrywać się będzie w dużym stopniu z działaniem Aptek allegrowych, w WebAPI zajdą jedynie drobne zmiany związane z tym faktem:

  • Utworzony zostanie nowy kod błędu: ERR_PHARMACY_REQUIREMENTS_NOT_MET (dla metod doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt oraz doSellSomeAgain), zwracany w sytuacjach w których użytkownik z Czech próbuje wystawić ofertę w czeskim odpowiedniku kategorii Leki bez recepty, nie biorąc przy tym udziału w programie Aukro+ i/lub ustawiając stan przedmiotu na używany.

Oprócz powyższego, kilka innych metod dostosowanych zostanie do czeskiego odpowiednika Aptek Allegro, w zakresie pokrywającym się ze zmianami opisanymi tutaj (z wyłączeniem wypełniania dwóch pól wskazanych w pierwszej części, ponieważ takie informacje nie są zapisywane dla Aptek Aukro.cz), tutaj (bez wypełniania pola zwracanego przez doShowUserPage i pól: 8 oraz 12 w strukturze PharmacyDataStruct - powód j.w.) oraz tutaj.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 października 2011 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że w niedzielę 30 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 03:00 czasu letniego do 03:00 czasu zimowego, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

19 października 2011 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że we wtorek 25 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 01:00 do 03:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 października 2011 r.

Changelog

Rozszerzenie informacji o parametrach produktów

Data wdrożenia: 20 października 2011 r.
W przyszłym tygodniu rozszerzymy zakres informacji o parametrach produktów, zwracanych przez metody doFindProductByName/doFindProductByCode. W związku z tym konieczna będzie także drobna zmiana wynikowej struktury, zwracanej przez wymienione metody.

  Obecny kształt danych wyjściowych:

     1. products-info | ProductStruct[]
         Tablica struktur zawierająca informacje o produktach.
        1. product-id | long
            Identyfikator produktu.
        2. product-name | string
            Nazwa produktu.
        3. product-description | string
            Opis produktu.
        4. product-images-list | string[]
            Tablica odnośników do zdjęć produktu.
        5. product-parameters-list | ProductParametersStruct[]
            Tablica struktur zawierająca informacje o parametrach produktu.
          1. product-parameter-name | string
              Nazwa parametru.
          2. product-parameter-values | string[]
              Tablica wartości parametru.

  Docelowy kształt danych wyjściowych:

     1. products-info | ProductStruct[]
         Tablica struktur zawierająca informacje o produktach.
        1. product-id | long
            Identyfikator produktu.
        2. product-name | string
            Nazwa produktu.
        3. product-description | string
            Opis produktu.
        4. product-images-list | string[]
            Tablica odnośników do zdjęć produktu.
        5. product-parameters-group-list | ProductParametersGroupStruct[]
            Tablica struktur zawierająca informacje o zgrupowanych parametrach produktu.
          1. product-parameters-group-name | string
              Nazwa grupy parametrów.
          2. product-parameters-list | ProductParametersStruct[]
              Tablica struktur zawierająca informacje o parametrach produktu przypisanych do danej grupy.
            1. product-parameter-name | string
                Nazwa parametru.
            2. product-parameter-values | string[]
                Tablica wartości parametru.
            3. product-parameter-description | string
                Opis parametru (nie dla każdego parametru dostępny).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

12 października 2011 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że we wtorek 18 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 01:00 do 06:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

6 października 2011 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że we wtorek 11 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 01:00 do 04:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

29 września 2011 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że w środę 5 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 00:00 do 06:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

27 września 2011 r.

Changelog

Optymalizacja procesu przygotowywania i wystawiania aukcji

Data wdrożenia: 29 września 2011 r.
Wraz z utworzeniem i podpięciem do pierwszych kategorii kilkupoziomowych parametrów zależnych (których wprowadzenie zapowiadaliśmy jakiś czas temu), znacząco wzrosła liczba pól formularza sprzedaży które muszą zostać pobrane i przetworzone w rozwiązaniach realizujących wystawianie aukcji w serwisie. Zdajemy sobie sprawę, że obsługa tak dużej liczby pól (obecnie jest już ich prawie 20 tys.) może być problematyczna i powodować wydłużenie czasu przygotowania formularza oraz samego wystawienia aukcji, w związku z tym podjęliśmy kroki mające na celu próbę poprawy sytuacji. Pierwszym krokiem będzie udostępnienie przez nas jeszcze w tym tygodniu nowej metody - doGetSellFormFieldsForCategory - pozwalającej na pobranie tylko tych pól formularza sprzedaży, które są możliwe do ustawienia w kategorii podanej na wejściu. Drugim krokiem przez nas poczynionym będzie wewnętrzna, maksymalna optymalizacja procesu wystawiania aukcji, której to pozytywne skutki powinny być wkrótce odczuwalne.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

23 września 2011 r.

Changelog

Rabaty za pomocą kuponów Citeam.pl

Data wdrożenia: 29 września 2011 r.
W przyszłym tygodniu planowane jest udostępnienie możliwości własnoręcznego udzielania sobie rabatów przez kupujących, za zakupy w aukcjach sprzedających, którzy zdecydowali się na zaoferowanie kuponów zniżkowych w tym zakresie, za pośrednictwem serwisu Citeam.pl.

W związku z powyższym, w WebAPI udostępniona zostanie nowa metoda: doMakeDiscountByCoupon, a do obecnej metody pozwalającej na nakładanie rabatów przez sprzedających (doMakeDiscount), dodany zostanie nowy kod błędu: ERR_ITEM_ALREADY_DISCOUNTED_BY_COUPON, występujący w przypadku w którym podjęta zostaje próba nałożenia rabatu na aukcję, której cena została już wcześniej obniżona przez kupującego za pomocą kuponu Citeam.pl.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 września 2011 r.

Changelog

Wysyłka gratis

Data wdrożenia: 29 września 2011 r.
Na przyszły tydzień zaplanowane zostało rozpoczęcie promocji darmowej wysyłki w ramach zakupów dokonywanych za pośrednictwem serwisu Allegro. W związku z tym faktem, w usłudze WebAPI zajdą następujące zmiany:

  • Rozbudowane zostaną możliwości parametrów: search-options (doSearch) oraz cat-item-option (doShowCat) - za pośrednictwem każdego z nich możliwe będzie odfiltrowanie aukcji z wysyłką gratis (służyły będą do tego wartości, odpowiednio: 1024 oraz 512).

  • Na koniec struktur: search-array (doSearch), cat-items-array (doShowCat), s-special-list (doGetSpecialItems) oraz user-item-list (doGetUserItems), dodane zostanie nowe pole: (s-)it-has-free-shipping (int, możliwe wartości: 0/1, informacja o tym czy dla danej aukcji sprzedający ustalił wysyłkę gratis).

  • Na koniec struktury item-postage-options (doShowItemInfoExt/doGetItemsInfo), dodane zostanie nowe pole: postage-free-shipping (j.w.).

  • Małej zmianie ulegnie logika wystawiania ocen sprzedaży za pomocą metod doFeedback(Many). Przy wysyłce gratis, koszcie wysyłki 0 zł lub w przypadku w którym to sprzedający pokrywał koszty wysyłki - gdy sell-rating-group-id jest ustawiony na 4 (Koszt wysyłki), a sell-rating-group-estimation ustawione jest na wartość < 5, ocena w tym obszarze automatycznie podmieniana będzie na 5 - niezależnie od faktycznie przekazywanych danych.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi