Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

11 lutego 2011 r.

Changelog

Drobne zmiany w polach formularza sprzedaży

Data wdrożenia: 15 lutego 2011 r.

W przyszłym tygodniu planujemy wprowadzić drobne zmiany w kilku polach formularza sprzedaży możliwych do pobrania za pomocą doGetSellFormFieldsExt(Limit):

 1. Pola fid=24 (Opis) i fid=27 (Dodatkowe informacje o przesyłce i płatności) - zmiana wartości zwracanej w polu sell-form-res-type. Obecnie zwracana jest wartość 8 (text/textarea), co może wprowadzać w błąd. Po zmianach zwracana będzie wartość 1 (string).

 2. Pola od fid=236 do fid=252 (ilość przedmiotów w paczce dla poszczególnych form przesyłki) - zmiana maksymalnej do ustalenia ilości przedmiotów w paczce z 1000 na 99999.


Powyższe modyfikacje są kolejną porcją zmian mających na celu dbałość o szczegółowość zwracanych danych i ich uspójnienie z serwisem WWW.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

3 lutego 2011 r.

Changelog

Przypomnienie o zmianach w metodzie doGetPostBuyFormsData

Data wdrożenia: 8 lutego 2011 r.
W przyszłym tygodniu planujemy wprowadzenie zapowiadanych w listopadzie zmian w metodzie doGetPostBuyFormsData. Ze zwracanej przez tę metodę struktury PostBuyFormAdressStruct usunięte zostaną następujące pola:

10. post-buy-form-adr-mobile-phone | string
      Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
11. post-buy-form-adr-gd-name | string
      Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
12. post-buy-form-adr-gd-street | string
      Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
13. post-buy-form-adr-gd-postcode | string
      Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
14. post-buy-form-adr-gd-city | string
      Pole nieużywane (zawsze będzie puste).


Usunięcie nieużywanych pól pozwoli zachować przejrzystość danych zwracanych przez nasz serwer. Zmiana dotyczy wszystkich serwisów objętych usługą Allegro WebAPI.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 stycznia 2011 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna

Informujemy, że w środę, 26 stycznia, w związku z planowaną przerwą techniczną, która będzie miała miejsce od 00:00 do 4:00 w nocy, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 stycznia 2011 r.

Changelog

Zmiany związane z rozwojem PzA

Data wdrożenia: 25 stycznia 2011 r.
W związku z planowanymi rozwojem usługi Płacę z Allegro, w przyszłym tygodniu zmianom ulegną poniższe metody WebAPI:

 • metoda doGetMyPayouts - struktura pay-trans-payouts zostanie rozbudowana o pole zwracające odnośnik do raportu, w którym zwracana będzie lista wpłat od kupujących składających się na daną wypłatę realizowaną przez sprzedającego:

  7. pay-trans-report | string
      Odnośnik do raportu z listą wpłat od kupujących skladających się na realizowaną wypłatę.

 • metoda doGetMyPayments - struktura UserPaymentStruct zostanie rozbudowana o pole, w  którym zwracana będzie informacja, czy dana wpłata jest kompletna:

  12. pay-trans-incomplete | int
        Informacja o kompletności wpłaty (1 - wpłata niekompletna, 0 - wpłata kompletna).

 • metoda doGetMyIncomingPayments - analogiczna zmiana do powyższej. Struktura UserIncomingPaymentStruct zostanie rozbudowana o pole:

  13. pay-trans-incomplete | int
        Informacja o kompletności wpłaty (1 - wpłata niekompletna, 0 - wpłata kompletna).

 • metoda doGetTransactionsIDs - w danych zwracanych, obok identyfikatorów właściwych transakcji zwracane będą identyfikatory ewentualnych dopłat do nich.

 • metoda doGetPostBuyFormsData - do struktury PostBuyFormDataStruct zostanie dodane pole informujące o ewentualnych dopłatach:

  19. post-buy-form-surcharges-list | long[]
       Tablica identyfikatorów dopłat do transakcji.

  Wywołanie doGetPostBuyFormsData dla identyfikatora dopłaty zwróci szczegółowe informacje dotyczące tej dopłaty (jej czas i wysokość).

 • dodana zostanie nowa metoda, która obsługiwać będzie żadania dopłat do niekompletnych płatności. Z jej kształtem zapoznać się można z poziomu naszej dokumentacji:

Wszystkie powyższe zmiany dotyczą wyłącznie serwisu Allegro.pl (kod kraju: 1).

 

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

12 stycznia 2011 r.

Changelog

Produkty w Allegro

Data wdrożenia: 24 stycznia 2011 r.
W związku z planowanym wdrożeniem Produktów w Allegro, WebAPI czeka szereg zmian. Pierwsza ich część zostanie wdrożona w przyszłym tygodniu (druga część planowana jest na kolejny miesiąc) i obejmie:
 
 • struktury ItemInfo/ItemInfoExt, zwracane przez metody doShowItemInfoExt oraz doGetItemsInfo zostaną rozbudowane o nowe strukturę pierwszego rzędu pole:

  item-product-info | ItemProductInfoStruct
  Struktura informująca o produkcie powiązanym z aukcją.
      1. product-id | long
          Identyfikator produktu.
      2. product-hash | string
          Hash przypisany do identyfikatora.

  it-has-product | int
  Informacja o tym, czy aukcja jest powiązana z produktem (1 - jest, 0 - nie jest).


 • Na koniec tablicy danych zwracanych przez metodę doMyAccount2 zostanie dodana informacja przekazywana w sposób zero-jedynkowy (1 - tak, 0 - nie), czy dana aukcja jest  powiązana z produktem (zwracana będzie tylko dla typów: sell, sold, not_sold, future).

 • Struktura sell-form-fields zwracana przez metody doGetSellFormFieldsExt, doGetSellFormFieldsExtLimit oraz doGetSellFormAttribs zostanie rozbudowana o nowe pole:

  16. sell-form-param-values | string
        Oryginalne wartości parametru (dot. pól typu combobox/radiobutton/checkbox).

Zmiany będą wprowadzone wyłącznie dla serwisu Allegro.pl (kod kraju: 1).Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 stycznia 2011 r.

Changelog

Przypomnienie o ważnych zmianach

Data wdrożenia: 18 stycznia 2011 r.

Przypominamy, że 18 stycznia wdrożone zostaną zapowiedziane już wcześniej istotne zmiany w WebAPI:

 

Prosimy o jak najszybsze dostosowanie aplikacji do powyższych zmian.

 

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 stycznia 2011 r.

Changelog

Apteki Allegro

Data wdrożenia: 11 stycznia 2011 r.

W związku z planowanym wdrożeniem Aptek Allegro, w nocy z 10 na 11 stycznia, przewidujemy kilka zmian w API związanych z tym projektem:

 • dane zwracane przez metodę doGetMyData rozbudowane zostaną o nową strukturę:

  5. pharmacy-data | PharmacyDataStruct
      Struktura zawierająca informacje o aptece prowadzonej przez użytkownika (dot. użytkowników
      z kontem Firma oraz aktywnym statusem Apteka).
       1. pharmacy-opening-date | string
           Data zarejestrowania apteki.
       2. pharmacy-expiration-date | string
           Data wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

 • dodane zostaną trzy nowe kody błędów (zwracane będą one przez metody: doNewAuctionExt/doCheckNewAuctionExt oraz doSellSomeAgain):

  • ERR_PHARMACY_NO_COMPANY
   Aby wystawiać produkty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać konto Firma.
  • ERR_PHARMACY_NOT_ACTIVE
   Aby wystawiać produkty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać aktywny status Apteka.
  • ERR_PHARMACY_NOT_ALLOWED_AUCTION_TYPE
   W kategorii Leki bez recepty wystawiane być mogą wyłącznie oferty Kup Teraz!.

 

Zmiany wdrożone zostaną tylko dla serwisu Allegro.pl (kod kraju: 1).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

7 stycznia 2011 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna

Informujemy, że w środę, 12 stycznia, w związku z planowaną przerwą techniczną, która będzie miała miejsce od 1:00 do 5:00 w nocy, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.
 

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

28 grudnia 2010 r.

Changelog

Zmiany w metodach WebAPI

Data wdrożenia: 10 stycznia 2011 r.

W przyszłym tygodniu planujemy wdrożenie następujących zmian:

 • metoda doGetBidItem2 w przypadku przedmiotu kupionego przez użytkownika bez rejestracji obecnie nie zwraca numeru kupującego. Po planowanej zmianie w takiej sytuacji user-id będzie zwracany;
 • metoda doGetMyData nie będzie już zwracała nazwiska panieńskiego matki w polu user-maiden-name. Pole to będzie 'nullowane'. Zmiana dotyczy wyłącznie kont prywatnych i zostanie wdrożona we wszystkich serwisach aukcyjnych Grupy Allegro;
 • w związku z zapowiadanym śledzeniem paczek przez Gadu-Gadu, metoda doGetPostBuyFormsData zostanie rozbudowana o nową strukturę wchodzącą w skład struktury PostBuyFormDataStruct:

             20. post-buy-form-shipment-tracking | PostBuyFormShipmentTrackingStruct[]
                   Tablica struktur zawierająca informacje o przesyłce.
                        1. post-buy-form-operator-id | int
                            Identyfikator operatora przesyłki (1 - UPS, 2 - GLS, 3 - Ruch, 4 - DHL,
                            5 - InPost).
                        2. post-buy-form-package-id | string
                            Indentyfikator paczki.

          Zmiana planowana jest wyłącznie dla serwisu Allegro (kod kraju 1);

 • pola formularza sprzedaży zwracane przez metodę doGetSellFormFieldsExt(Limit) dla serwisu testwebapi.pl (kod kraju 228) zostaną zaktualizowane o pola związane z Odbiorem w punkcie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

28 grudnia 2010 r.

Changelog

Poprawki błędów

Data wdrożenia: 10 stycznia 2011 r.

W przyszłym tygodniu planujemy wdrożenie poprawek wymienionych poniżej błędów:

 • metoda doChangeQuantityItem zwraca w polu item-quantity-left numer aukcji zamiast ilości pozostałych przedmiotów - poprawka przywróci prawidłowość zwracanych danych;
 • metoda doShowUser zwraca dane w niewłaściwych (zamienionych miejscami) polach - w polu user-f-sold-items zwracana jest ilość komentarzy otrzymanych za zakupione przedmioty, natomiast w polu user-f-buy-items za przedmioty sprzedane. Dzięki poprawce zostanie przywrócone właściwe przyporządkowanie wartości do zwracanych pól;
 • metoda doGestPostBuyFormsData zwraca pustą (null) strukturę post-buy-form-gd-address, mimo wybrania przez kupującego w formularzu 'Odbiór w punkcie po przedpłacie' - dzięki poprawce w strukturze post-buy-form-gd-address będzie widoczny adres wybranego punktu odbioru.
 • przywrócona zostanie możliwość zawężenia zakresu wyszukiwania aukcji za pomocą metody doSearch do aukcji umożliwiających Odbiór w punkcie.
 • obecnie podczas wystawiania nowej aukcji poprzez WebAPI ignorowane są (pomimo przekazywania w nich prawidłowych wartości) trzy grupy pól formularza sprzedaży odpowiedzialnych za ustawienie odbioru w punkcie przedmiotu. Dzięki poprawce taka sytuacja nie będzie miała już miejsca. Problem dotyczy następujących pól:
  • fid=50 Odbiór w punkcie po przedpłacie - DHL SERVICE POINT (pierwsza sztuka), fid=150 Odbiór w punkcie po przedpłacie - DHL SERVICE POINT (kolejna sztuka), fid=250 Odbiór w punkcie po przedpłacie - DHL SERVICE POINT (ilość w paczce);
  • fid=51 Odbiór w punkcie po przedpłacie - E-PRZESYŁKA (pierwsza sztuka), fid=151 Odbiór w punkcie po przedpłacie - E-PRZESYŁKA (kolejna sztuka), fid=251 Odbiór w punkcie po przedpłacie - E-PRZESYŁKA (ilość w paczce);
  • fid=52 Odbiór w punkcie - E-PRZESYŁKA (pierwsza sztuka), fid=152 Odbiór w punkcie - E-PRZESYŁKA (kolejna sztuka), fid=252 Odbiór w punkcie - E-PRZESYŁKA (ilość w paczce);

Podyskutuj o zmianach na forum usługi