Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

18 lutego 2015 r.

Changelog

Uruchamiamy oferty trwające do wyczerpania przedmiotów!

Data wdrożenia: 26 lutego 2015 r.
Już za tydzień nastąpi długo oczekiwane udostępnienie Oferty trwającej do wyczerpania przedmiotów, którą zapowiedzieliśmy w tym komunikacie.

Dla przypomnienia - nowy typ oferty będzie dostępny tylko w ramach Sklepów Allegro. Aby wystawić ofertę tego typu za pośrednictwem Allegro WebAPI należy w fidzie 4 przekazać wartość 99 ("Do wyczerpania"). Tak wystawiona oferta będzie trwać, jak sama nazwa wskazuje, dopóki nie zostaną wyprzedane wszystkie oferowane w niej przedmioty lub sprzedający jej ręcznie nie zakończy. Ważny jest również fakt, że oferty z ustawionym autowznowieniem z niesprzedanymi przedmiotami staną się automatycznie ofertami trwającymi do wyczerpania przedmiotów (nie zakończą się po trzydziestu dniach).

Z racji swojego charakteru, ten typ oferty posiada kilka innych niż zwykle cech:
  • opłaty w ramach oferty trwającej do wyczerpania przedmiotów naliczane są cyklicznie co 30 dni
  • oferta przemieszcza się po listingu tak samo jak każda inna oferta z upływającym czasem (przy sortowaniu po czasie zakończenia), ale po 30 dniach oferta na nowo odlicza ten czas i ponownie przesuwa się po listingu wykonując na nowo tą samą drogę
  • "Popularność" takiej oferty NIE JEST resetowana po każdych 30 dniach
Oferta trwająca do wyczerpania przedmiotów będzie dostępna w Allegro.pl oraz Aukro.cz.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 lutego 2015 r.

Changelog

Nowe obowiązkowe parametry [AKTUALIZACJA: 26.02]

Data wdrożenia: 9 marca 2015 r.
Za niecałe trzy tygodnie zostaną wprowadzone nowe obowiązkowe parametry w kilku działach. Szczegóły na ten temat znajdują się w tym komunikacie.

Lista kategorii oraz nowych parametrów jest dostępna w tym pliku PDF.

AKTUALIZACJA 26.02

Z powodów technicznych musimy przełożyć powyższą zmianę. Nastąpi ona 9 marca.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 lutego 2015 r.

Changelog

Nowa wartość w fidzie 4 dla Aukro.cz

Data wdrożenia: 10 lutego 2015 r.
W dniu dzisiejszym w fidzie 4 ("Czas trwania") dla Aukro.cz dodaliśmy nową wartość - 99 oznaczającą "Do wyczerpania". Tak jak do tej pory w Allegro.pl, przekazanie wskazanej wartości w ramach tego fida będzie skutkowało zwróceniem komunikatu błędu ERR_INFINITE_DURATION_NOT_AVAILABLE_FOR_SELLER - Nie możesz wystawić oferty trwającej do wyczerpania przedmiotów.

O włączeniu możliwości wystawiania ofert trwających do wyczerpania w Aukro.cz poinformujemy w późniejszym terminie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

28 stycznia 2015 r.

Changelog

Zwiększanie ilości sztuk w ofertach sklepowych

Data wdrożenia: 28 stycznia 2015 r.
W dwóch metodach, doChangeQuantityItem oraz doChangeItemFields, udostępniliśmy możliwość zwiększania ilości sztuk przedmiotów w ofertach ze złożonymi już ofertami kupna.

Funkcjonalność dotyczy jedynie ofert sklepowych.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 stycznia 2015 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox

Za tydzień, 29 stycznia, odbędzie się dodatkowa przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox. W związku z tym przez kilka godzin, od około godz. 9, serwis będzie niedostępny.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 stycznia 2015 r.

Changelog

Zmiana w obligatoryjności parametru 'Stan' w kategorii ‘Narciarstwo i snowboard’

Data wdrożenia: 12 lutego 2015 r.
Za trzy tygodnie parametr Stan w kategorii Narciarstwo i snowboard oraz wszystkich jej podkategoriach stanie się obowiązkowy. Nie zmieni się numer fida odpowiadającego za ten parametr – zmieni się tylko jego obligatoryjność. Dla tego fida pole sellFormOpt będzie zwracało wartość 1.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 stycznia 2015 r.

Changelog

Autowznawianie wszystkich typów ofert w metodzie doSellSomeAgain

Data wdrożenia: 27 stycznia 2015 r.
Za tydzień w metodzie doSellSomeAgain udostępnimy możliwość autowznawiania dla wszystkich typów ofert w serwisie Allegro. W związku z tym na wejściu wspomnianej metody dodamy nowe pole umożliwiające ustawienie takiej opcji:

      7. sellProlongOptions | int | niewymagany
         Informacja o tym czy w ofercie ma być ustawione wznawianie po jej zakończeniu (0 - wyłączenie wznawiania ofert, 1 - wznawianie ofert z pełnym zestawem przedmiotów, 2 - wznawianie ofert jedynie z niesprzedanymi przedmiotami, domyślną wartością jest 0).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

19 stycznia 2015 r.

Komunikaty techniczne

Problemy ze zwracaniem danych z formularzy pozakupowych


Od niedzieli, 18 stycznia do dnia dzisiejszego (poniedziałek, 19 stycznia) występował problem ze zwracaniem danych z formularzy pozakupowych. Źródło tego problemu zostało usunięte. Na chwilę obecną dane są już zwracane, a zaległości są sukcesywnie nadrabiane. Wspomniane dane są przekazywanie chronologicznie - w pierwszej kolejności pojawiają się dane z najstarszych transakcji z okresu awarii. Zaległości powinny zostać nadrobione w ciągu ok. 12 - 15 godzin.

Za zaistniałe problemy serdecznie przepraszamy.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

15 stycznia 2015 r.

Changelog

Zmiana obligatoryjności kilku parametrów

Data wdrożenia: 22 stycznia 2015 r.
Za tydzień kilka parametrów stanie się obowiązkowe. Będą to:


oraz we wszystkich ich podkategoriach. Nie zmienią się numery fidów odpowiadających za te parametry – zmieni się tylko ich obligatoryjność. Dla tych fidów pole sellFormOpt będzie zwracało wartość 1.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 stycznia 2015 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox


W dniu jutrzejszym około godz. 12 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa ok. 2-3 godzin.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi