Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

15 grudnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zaktualizowaliśmy nasz poradnik - Jak monitorować sprzedaż/Monitor your sales has been updated.

Zaktualizowaliśmy nasz poradnik - Jak monitorować sprzedaż. Dodaliśmy w nim nowe informacje jak pobierać dane o cenach.

Pamiętaj! Jeśli korzystasz z naszych dzienników zdarzeń - doGetSiteJournalDeals nie pobieraj ceny dla deala z oferty.

Więcej informacji znajdziesz w poradniku

Monitor your sales has been updated. Now you can also find there information on how to retrieve price data.

Note! If you use one of our event logs – doGetSiteJournalDeals do not retrieve price of a transaction made within an offer.

For detailed information, click here

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 grudnia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Parametr Stan - zmieniamy metodę doGetItemsList / Condition parameter - changes in doGetItemsList method

Pisaliśmy wcześniej, że wprowadzamy różne wartości parametru Stan, które zależą od wybranej kategorii.

Z racji tego, jak rozwijamy parametr Stan, zmieniamy filtry dynamiczne w metodzie doGetItemsList:
 • FilterId = condition obsługuje tylko wartości Nowe i Używane - otrzymasz dla nich poprawne wyniki. Zostawiamy go, by zapewnić kompatybilność wsteczną w tej metodzie.
 • Korzystaj z filterId = 11323 (filterName = stan). W nim możesz używać nowych wartości, parametru, które zależą od kategorii.
  • Jest dostępny, nawet gdy nie filtrujesz wyników wg kategorii
  • Ważne! Gdy sprawdzasz, jakie wartości filterId = 11323 są dostępne, zwrócimy tylko te, które występują w wynikach aktualnego wyszukiwania. Np. sprawdzasz dostępne filtry dla kategorii Zabawki (ID = 11818). W żadnej ofercie nie występuje wartość parametru stan Uszkodzony. Efekt - wartość Uszkodzony nie będzie dostępna jako filtr dla parametru Stan.


As we mentioned before, we introduced different values of parameters dependent on a category.

Due to improvement of the Condition parameter, we have changed doGetItemList method.
 • FilterId = condition works properly for New and Used values only. It is still available to ensure backward compatibility for this method.
 • You should use filterId = 11323. This filterID handles new Condition parameter values.
  • It is available even without the category filter
  • Important! When you check the values for filterId = 11323, we return only those values which occurs in search results. For example, if there are no offers with value damaged for condition parametr, such value is not returned in available filter list for filterId = 11323.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Nowy tutorial - “Jak zarządzać warunkami ofert przez WebAPI i REST API” / New tutorial - “Managing offers terms via WebAPI and REST API”


Opublikowaliśmy nowy tutorial. W poradniku opisujemy jak możesz zarządzać warunkami ofert przez WebAPI i REST API w Allegro.pl.We published a new tutorial. It will help you manage offer terms via WebAPI and REST API in Allegro.pl.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

23 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Nowy tutorial - 'Jak zarządzać ogłoszeniami przez WebAPI' / New tutorial - 'Managing classified ads via WebAPI'


Opublikowaliśmy nowy tutorial dla użytkowników Allegro WebAPI. W poradniku opisujemy jak możesz zarządzać ogłoszeniami przez WebAPI.We have published a new tutorial for Allegro WebAPI users. It will help you manage classified ads via WebAPI.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Od 28.11. - nowe zasady dla ofert obowiązują już konta zwykłe / As of November 28th - new offer description is mandatory for standard accounts

Od wtorku 28.11. nowe oferty, które tworzą sprzedawcy na kontach zwykłych muszą być zgodne z nowymi zasadami. Jeśli spróbują wystawić ofertę bez nowego opisu (FID 341) - zwrócimy komunikat błędu.

Nie podano parametru wymaganego dla wybranej kategorii. Nowy opis oferty - fid: 341.
ERR_OBLIGATORY_ATTRIB_NOT_SET

W istniejących ofertach nie wymagamy nowego opisu - można je bez przeszkód edytować i aktualizować.

Tutaj znajdziesz artykuł, w którym opisujemy jak wystawić ofertę zgodną z nowymi zasadami.As of November 28th, new offer description is going to be mandatory in new offers created by standard (non company) accounts. If such seller tries to list an offer without new description (FID 341), we will return an error:

Required parameter is missing. New offer description - fid: 341. ERR_OBLIGATORY_ATTRIB_NOT_SET

New offer description is not going to be required in existing offers - you will be able to change and update them without any restrictions.

Here you will find an article, which describes how to list an offer adjusted to the new rules.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

3 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zmiany w metodach do szablonów / Changes in template methods

[07.12 Aktualizacja]

Zmianę wprowadzimy na początku 2018 r.
________________________________________________________________________________________________
9 listopada wprowadzimy zmiany w Allegro WebAPI

Usuniemy metody:

2. W metodzie doNewAuctionExt będziemy ignorować pola.

 • itemTemplateId
 • itemTemplateCreate


[07.12 Update]

We will introduce a change at the beginning of 2018.
______________________________________________________________________________________________


At November 9 we will introduce changes in Allegro WebAPI tamplates 


We will remove following methods from our WebAPI:

2. In method doNewAuctionExt we will ignore follwing fields.

 • itemTemplateId
 • itemTemplateCreate

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

2 listopada 2017 r.

Komunikaty techniczne

Parametr Stan - zmieniamy metody doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo / Condition parameter - changes in doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo methods

Pisaliśmy wcześniej, że zamierzamy wprowadzać różne wartości parametru Stan, które będą zależeć od wybranej kategorii. W zeszłym tygodniu do w kategorii Zabawki dodaliśmy wartości parametru Stan:
- uszkodzony
- po zwrocie
- niepełny komplet
- powystawowy,
które nie są dostępne w innych kategoriach. Wkrótce wprowadzimy zmiany w kolejnych kategoriach.

Z racji tego, jak rozwijamy parametr Stan, zmieniamy odpowiednio metody doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo. Pole itIsNewUsed oznaczamy jako zdezaktualizowane. Zwraca 0 dla innych wartości parametru niż nowy lub używany. Poprawną wartość parametru Stan otrzymasz w strukturze:
 • itemAttribList w metodzie doShowItemInfoExt
 • itemAttribs w metodzie doGetItemsInfo.As we mentioned before, we are planning to introduce different values of parameters dependent on a category. Last week we added new values to the Condition parameter in Toys category:
- damaged
- after the return
- incomplete set
- ex-display
which are not available in other categories. Soon new values of Condition parameter will be implemented in other categories.

Due to improvement of the Condition parameter, we have changed doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo methods. Field itIsNewUsed is deprecated. Returns 0 if condition is set to different values than new or used. You can find the correct value of Condition parameter in
 • Item-attrib-list array in doShowItemInfoExt method
 • item-attribs array in doGetItemsInfo method.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

2 listopada 2017 r.

Changelog

Dodaj usługi dodatkowe do swoich ofert przez API / Add additional services to your offers via API

Data wdrożenia: 2 listopada 2017 r.

Zależy nam, abyś mógł jeszcze lepiej dopasować swoje oferty do potrzeb kupujących. Od dziś możesz zarządzać usługami dodatkowymi w ofertach przez API

Jak dodać usługi dodatkowe do ofert przez API

1/ Utwórz grupę usług dodatkowych w Moim Allegro lub REST API.
2/ Pobierz identyfikatory utworzonych grup przez REST API.
3/ Przypisz grupę usług dodatkowych do oferty poprzez WebAPI. Aby to zrobić uzupełnij strukturę additionalServicesGroup, którą udostępniliśmy w parametrach wejściowych w metodach:

Przykład struktury: <ser:additionalServicesGroup>0aba7cf9-8896-44a4-8919-266bf6516a82</ser:additionalServicesGroup>

4/ Możesz pobrać informacje o przypisanych usługach dodatkowych dla danej oferty. Aby to zrobić uzupełnij parametr wejściowy getAdditionalServicesGroup w metodach:

 
We do what we can to make sure your offers are as adjusted to the needs of shoppers as possible. Therefore, as of today you can manage additional services via API. 


Add additional services to your offers via API

1/ Create a group of additional services in My Allegro or REST API.
2/ Retrieve group identifiers via REST API.
3/ Assign a group of additional services to an offer via WebAPI – fill the additionalServicesGroup structure available in input parameters of:

Sample structure: <ser:additionalServicesGroup>0aba7cf9-8896-44a4-8919-266bf6516a82</ser:additionalServicesGroup>

4/ To retrieve information on additional services linked to a given offer fill the getAdditionalServicesGroup input parameter of:

 

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

31 października 2017 r.

Komunikaty techniczne

Usunęliśmy metodę doGetPaymentData/We have disabled the doGetPaymentData method

Zgodnie z zapowiedzią wyłączyliśmy metodę doGetPaymentData. Zachęcamy abyście korzystali z Kalkulatora opłat. _________________________________________________________________________________________________

As previously announced we have disabled the doGetPaymentData method. We encourage you to use the fee calculator.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

26 października 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical Break

29 października, między godziną 1:50 a 3:30 nastąpi przerwa techniczna związana ze zmianą czasu z letniego na zimowy. Serwis będzie w tym czasie niedostępny, a na stronie Allegro pojawi się plansza informująca o przerwie technicznej.

Oferty kończące się w trakcie przerwy przedłużymy o 24 godziny.

Dodatkowo, między godziną 02:00 a 05:00 niedostępna będzie usługa PayU.We would like to inform that on October 29, from 1:50 to 3:30 there will be a technical break due to change of time from summer to winter. During that time service will be unavailable, and the Allegro website will display a notice board announcing a technical break.

Offers scheduled to end during the technical break, will be extended by 24 hours.

In addition, PayU will not be available between 02:00 and 05:00..

Podyskutuj o zmianach na forum usługi