Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

3 lipca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Możesz wystawić maksymalnie 100 000 ofert na jednym koncie / You are able to list up to 100,000 offers on a single account

Wdrożyliśmy dziś limit ilości aktywnych ofert na jednym koncie. Sprzedawca może wystawić maksymalnie 100 000 ofert. Limit dotyczy też ofert, w których ustawił datę wystawienia w przyszłości. Zmiana wpływa na następujące metody:
 • doNewAuctionExt
  Sprzedawca nie wystawi oferty ponad limit 100 000 ofert. Jeśli na danym koncie przekroczyłeś limit, otrzymasz komunikat: 
<faultcode>ERR_PUBLICATION_MAX_ACTIVE_OFFERS</faultcode>
<faultstring>Nie można wystawić oferty - Twoje konto przekroczyło maksymalną liczbę aktywnych ofert.</faultstring>
<faultactor>doNewAuctionExt - Offers cannot be published - your account would exceeded the maximum number of active offers</faultactor>Seller is able to list up to 100,000 offers on a single account. The limit is also applied to offers which seller listed with a date in the future. The limit impacts following methods:
 • doNewAuctionExt
  If the offer limit is exceeded and seller tries to list a new offer, we will return the following error 
<faultcode>ERR_PUBLICATION_MAX_ACTIVE_OFFERS</faultcode>
<faultstring>Nie można wystawić oferty - Twoje konto przekroczyło maksymalną liczbę aktywnych ofert.</faultstring>
<faultactor>doNewAuctionExt - Offers cannot be published - your account would exceeded the maximum number of active offers</faultactor>

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 czerwca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metodę doGetMessageToBuyer/We removed doGetMessageToBuyer method.

Usunęliśmy dziś metodę doGetMessageToBuyer. Pozwalała ona pobierać “wiadomość do kupującego”, którą kiedyś wysyłaliśmy do klientów po każdym zakupie w ofercie. .

Samą “Wiadomość do kupującego” wyłączyliśmy jakiś czas temu, stąd dzisiejsza zmiana.


Today we removed doGetMessageToBuyer method. This method allowed for loading messages from a buyer added to information on making a bid after each purchase made within the offer. .

W“MessageToBuyer” we turned off some time ago so now we removed API method.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 czerwca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Oferty sklepowe wystawiamy w formacie Kup teraz / Allegro shop offers are listed as a standard offers

Planujemy uporządkować dostępne opcje czasu trwania w ofertach. W pierwszej kolejności rezygnujemy z formatu sprzedaży sklep.
 • Jeśli chcesz wystawić ofertę sklepową i w FID 29 podasz wartość 1 - automatycznie przekonwertujemy ją na 0 i wystawimy ofertę zwykłą.
 • Jeśli ustawisz automatyczne wznawianie metodą doSellSomeAgainInShop - ofertę wznowimy jako zwykłą z taką samą opcją
 • czasu trwania.
 • Jeśli chcesz edytować ofertę sklepową - możesz to robić tak jak dotychczas. Nie wprowadzamy zmian w tym procesie.We plan to organize available duration options for offers. As a first step - Allegro shop listing option is no longer available.
 • If you want to list a new Allegro shop offer and in FID 29 you send value = 1, we will automatically change this value to 0 and list a standard offer instead.
 • If you set an auto relist option with doSellSomeAgainInShop - we will list such offer as a standard one with the same duration option
 • If you want to edit Allegro shop offer - there will not be any changes or limitations in this process.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 czerwca 2018 r.

Komunikaty techniczne

15.06. - kończymy oferty na środowisku testowym / 15th of June - we will finish all offers on our test environment

W piątek 15 czerwca ok. godz. 9:00 zakończymy wszystkie aktywne oferty na środowisku testowym.

Przygotowujemy się do zmian w drzewie kategorii. W pierwszej kolejności będziemy je wprowadzać w środowisku testowym, dlatego chcemy je odpowiednio przygotować. Dodatkowo - docelowo uspójnimy drzewo kategorii środowiska testowego i produkcyjnego.


On 15th of June around 9:00 AM we will finish all active offers on our test environment.

We want to prepare for implementation of changes in category tree. We will start introducing the changes with test environment and it needs to be properly adjusted. Additionally we are going to unify the category tree between production and test environment.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 czerwca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Uzupełnij czas wysyłki w ofertach / Complete the shipping time in offers

W marcu zapowiadaliśmy, że od czerwca będziemy wymagać, aby sprzedający określił czas wysyłki w ofertach. Za 2 tygodnie zmiany wdrożymy w WebAPI. Pole czas wysyłki, czyli FID 340, będzie obowiązkowe, jeżeli skorzystasz z metod doNewAuctionExt lub doChangeItemFields. Jeżeli nie podasz czasu wysyłki, nie wystawisz oferty i nie zapiszemy wprowadzonych zmian.

W lipcu do tych zmian dopasujemy metody doSellSomeAgain oraz doSellSomeAgainInShop. Nie wznowimy ofert, w których nie określisz czasu wysyłki.


In March, we announced that from June we will require the Shipment Time parameter in offers. In 2 weeks, we will implement changes in WebAPI. The shipping time field, FID 340, will be required if you use the doNewAuctionExt or doChangeItemFields. If you do not provide the shipping time, you will not be able to list an offer.

In July, we will adapt the doSellSomeAgain or doSellSomeAgainInShop methods to these changes.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 czerwca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Aktualizacja regulaminu WebAPI

Pracujemy nad rozwojem WebAPI, a zmiany technologiczne, które wprowadzamy, wymagają aktualizacji Regulaminu tej usługi.

Nowa wersja Regulaminu Allegro WebAPI będzie obowiązywać od 18 czerwca - znajdziesz ją tutaj. Co zmienimy?

 • dostosujemy Regulamin do wymogów RODO 
 • wprowadzimy nowy tryb akceptacji zmian Regulaminu 
 • uporządkujemy jego treść 

Korzystanie z WebAPI jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Jeśli nie akceptujesz przedstawionych zmian, będziemy musieli wyłączyć Twój dostęp do usługi - w tym celu zgłoś się do nas.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

6 czerwca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Wygaszamy WebAPI do obsługi ofert i sprzedaży. Korzystaj z REST API. / End of WebAPI support for offer and sales management. Use REST API.

Od sierpnia 2016 możesz łączyć się z Allegro za pomocą dwóch protokołów API - REST i SOAP. Od pewnego czasu intensywnie rozwijamy REST API, udostępniliśmy w nim wiele nowych zasobów, które dotychczas uzupełniały możliwości WebAPI.

Niedawno w REST API opublikowaliśmy zestaw zasobów, które pozwalają wystawiać i edytować oferty. Dodatkowo rozwijamy zasoby, którymi możesz wprowadzać zmiany w wielu ofertach jednocześnie.

Plany dla API Allegro

Rozwijamy REST API

Do końca czerwca 2018 zasoby, które pozwalają wystawiać i edytować oferty, są w wersji beta. Jesteśmy otwarci i chętnie wysłuchamy twoich uwag, sugestii i komentarzy. Dlatego tym bardziej zachęcamy do testów.

Harmonogram dla REST API

 • Lipiec 2018 - zasoby, które pozwalają wystawiać i edytować oferty udostępnimy w wersji public.
 • Lipiec 2018 - udostępnimy zasoby do pobierania i zarządzania zamówieniami z Allegro w wersji beta.
 • Październik 2018 - udostępnimy zasoby dla zamówień w wersji public

Docelowo REST API Allegro będzie jedynym interfejsem aplikacyjnym, który pozwoli ci zarządzać ofertą i zamówieniami.

Wygaszamy WebAPI


O planach dla innych metod i zasobów w API będziemy informować na bieżąco. W razie pytań zachęcamy do kontaktu:As of August 2016, you can connect to Allegro using two API protocols, i.e. REST and SOAP. As we have focused more on REST API, we work hard to introduce on a regular basis new resources that complement WebAPI features.

Recently, we have introduced a set of REST API resources for listing and editing of offers. Moreover, we develop resources that support bulk editing.

Plans for Allegro API

We focus on REST API development

Until the end of June 2018, you can use beta version of resources that allow you to list and edit offers. As we are open to your suggestions and comments, we invite you to test the beta resources.

REST API schedule

 • July 2018 – resources that allow users to list and edit offers will be available in a public version.
 • July 2018 – beta version of resources that allow users to retrieve and manage Allegro orders will be available.
 • October 2018 – order related resources will be available in a public version.

Eventually, Allegro REST API will be the only application programming interface for managing offers and orders.

Deactivating WebAPI

We will inform about plans concerning other API methods and resources on a regular basis. Should you have any questions, please contact us:

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 czerwca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Zmieniamy drzewo kategorii / Category tree changes

Od 20 czerwca będziemy wprowadzać zmiany w drzewie kategorii. Najważniejsze zmiany:
 • z kategorii Dom i Ogród wydzielamy Zdrowie, które staje się działem
 • z kategorii Moda i uroda wydzielamy Urodę, która staje się działem
 • tworzymy nową kategorię Ogłoszenia
 • tworzymy nową kategorię Supermarket.
Zmiany powinniśmy przeprowadzić do końca czerwca. Nie wpłyną na identyfikatory kategorii najniższego rzędu i sam proces wystawiania.

Zalecamy, byście odświeżali na bieżąco drzewo kategorii metodami dla drzewa kategorii.


As of 20th of June we are going to start implementation of changes in category tree. Most important differences:
 • Health becomes a root category, will be separated from House and Gardern
 • Beauty becomes a root category, will be separated from Fashion and beauty
 • New root category - Classifieds
 • New root category - Grocery.
We should finish the impmentation before the end of June. It should not impact the listing process - we are not going to changes the leaves (the lowest level) categories ids.

We recommend to keep your category tree up to date with the methods for the category tree.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 czerwca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Allegro dostawa - nowe metody dostawy / New delivery methods

Dla kont firmowych udostępniliśmy dziś nowe metody dostawy. Informacje na ich temat znajdziesz w odpowiedzi metody doGetSellFormFieldsForCategory. Sprzedawca może je udostępnić w nowych ofertach (doNewAuctionExt) i dodać do istniejących (doChangeItemFields). 

Numery FID:

Nazwa metody
Cena pierwszej sztuki
Cena kolejnej sztuki
Ilość w paczce
Allegro UPS Odbiór w Punkcie
116
(Maksymalna wartość = 9.72)
216
(Maksymalna wartość = 9.72)
316
Allegro UPS Odbiór w Punkcie pobranie
120
(Maksymalna wartość = 13.41)
220
(Maksymalna wartość = 13.41)
320
Allegro Paczka w RUCHu
114
(Maksymalna wartość = 8.60)
214
(Maksymalna wartość = 8.60)
314
Allegro Paczka w RUCHu pobranie
118
(Maksymalna wartość = 11.06)

218
(Maksymalna wartość = 11.06)
318

New delivery methods are available for company accounts. You can get details regarding those method via doGetSellFormFieldsForCategory. Sellers are able to add those new delivery methods to new (doNewAuctionExt) and existing (doChangeItemFields) offers.

New FIDs:

Delivery method
First parcel price
Another parcel price
Items in the parcel
Allegro UPS Odbiór w Punkcie
116
(max value = 9.72)
216
(max value = 9.72)
316
Allegro UPS Odbiór w Punkcie pobranie
120
(max value = 13.41)
220
(max value = 13.41)
320
Allegro Paczka w RUCHu
114
(max value = 8.60)
214
(max value = 8.60)
314
Allegro Paczka w RUCHu pobranie
118
(max value = 11.06)
218
(max value = 11.06)
318

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

30 maja 2018 r.

Komunikaty techniczne

Zwracamy identyfikator punktu odbioru - m.in. Poczty Polskiej / Pick-up point ID

Od 06 czerwca w metodach doGetPostBuyFormsDataForBuyers i doGetPostBuyFormsDataForSellers będziemy zwracać identyfikator punktu odbioru postBuyFormAdrId (string) w tablicach typu PostBuyFormAddressStruct. Pole postBuyFormAdrId pojawi się w tablicy postBuyFormGdAddress, jeśli kupujący wybrał punkt odbioru.

Struktura wyjściowa tablicy postBuyFormGdAddress w tych metodach będzie wyglądała następująco:

postBuyFormGdAddress | PostBuyFormAddressStruct

 1. postBuyFormAdrCountry | int
  Identyfikator kraju.
 2. postBuyFormAdrStreet | string
  Adres punktu odbioru.
 3. postBuyFormAdrPostcode | string
  Kod pocztowy punktu odbioru.
 4. postBuyFormAdrCity | string
  Miasto, w którym znajduje się punkt odbioru.
 5. postBuyFormAdrFullName | string
  Nazwa punktu odbioru.
 6. postBuyFormAdrCompany | string
  Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
 7. postBuyFormAdrPhone | string
  Telefon komórkowy użytkownika.
 8. postBuyFormAdrNip | string
  Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
 9. postBuyFormCreatedDate | string
  Data utworzenia formularza pozakupowego.
 10. postBuyFormAdrType | int
  Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
 11. postBuyFormAdrId | string
  Identyfikator punktu odbioru.

06 czerwca zaktualizujemy dokumentację metod  doGetPostBuyFormsDataForBuyers i doGetPostBuyFormsDataForSellers.As of 6th of June we will return pick-up point ID - postBuyFormAdrId (string) in PostBuyFormAddressStruct structure type in doGetPostBuyFormsDataForBuyers and doGetPostBuyFormsDataForSellers methods. PostBuyFormAdrId is returned in postBuyFormGdAddress structure, if buyer selects a pick-up point in purchase process.

We will introduce the following changes in postBuyFormGdAddress structure:

postBuyFormGdAddress | PostBuyFormAddressStruct

 1. postBuyFormAdrCountry | int
  Country identifier.
 2. postBuyFormAdrStreet | string
  Address of a pick-up point.
 3. postBuyFormAdrPostcode | string
  Postal code of a pick-up point.
 4. postBuyFormAdrCity | string
  City where a pick-up point is located.
 5. postBuyFormAdrFullName | string
  pick-up point name.
 6. postBuyFormAdrCompany | string
  Field not used (will always be empty).
 7. postBuyFormAdrPhone | string
  User's mobile phone no.
 8. postBuyFormAdrNip | string
  Field not used (will always be empty).
 9. postBuyFormCreatedDate | string
  Date of creating a post-buy form.
 10. postBuyFormAdrType | int
  Field not used (will always be empty).
 11. postBuyFormAdrId | string
  Pick-up point identifier.

On 6th of June We will update the documentation of doGetPostBuyFormsDataForBuyers and doGetPostBuyFormsDataForSellers methods.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi