Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

24 kwietnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Nowy rodzaj parametru - zapowiedź

W najbliższych tygodniach udostępnimy nowy rodzaj parametru - parametr stringowy.

Będzie to parametr, w którym będziecie mogli sami zdefiniować wartości.

Będą dostępne dwa rodzaje parametru typu string:

 • z jedną wartością
 • z wieloma wartościami

Przykładowy parametr stringowy:

Skład:

Bawełna 80%

Elastan 10%

Poliester 10%

Więcej informacji udostępnimy wkrótce.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 kwietnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Zmiana typu bazowego fvalueDateTime / Change in the basic type fvalueDateTime

Zmieniliśmy typ bazowy fvalueDateTime w WSDL dla Allegro WebAPI. Zmiana dotyczy wartości pola dla dat: fvalueDateTime - zmieniliśmy typ float na long.

Zmianę wdrożyliśmy, ponieważ zależało nam, aby uspójnić typ danych.
We have changed the basic type fvalueDateTime in Allegro WebAPI WSDL. This change concerns the field value for dates: fvalueDateTime. We have changed the type from float to long.

We have implemented this change to make the data type more consistent.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 kwietnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Zmiany w metodzie doAddPackageInfoToPostBuyForm / Changes in doAddPackageInfoToPostBuyForm

Rozbudowaliśmy metodę doAddPackageInfoToPostBuyForm - możesz teraz dodać przewoźnika spoza listy do zamówienia. Dodaliśmy nową wartość w polu operatorId oraz nowe pole operatorName.

Sprawdź jak dodać innego przewoźnika do zamówienia:
 • W polu operatorId przypisz wartość 0 - inny,
 • Podaj nr przesyłki w polu packageId,
 • W polu operatorName podaj nazwę przewoźnika spoza listy (pole operatorName musisz uzupełnić, jeżeli operatorId = 0 ).

   


 

You can already add other courier to the order by doAddPackageInfoToPostBuyForm. We have added new value in field operatorId and new field operatorName.

Check out how to add other courier:

 • Give value 0 (other) in field operatorId,
 • Write the package number in packageId,
 • Write courier name in field operatorName (You have to fill in operatorName field when operatorId = 0).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 marca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Nowe środowisko testowe - Allegro Sandbox / New test environment - Allegro Sandbox


Udostępniliśmy nowe środowisko testowe - Allegro Sandbox, pod adresem https://allegro.pl.allegrosandbox.pl. To lepsze, stabilniejsze i mniej awaryjne środowisko, na którym możecie testować dotychczasowe oraz nowe rozwiązania w serwisie Allegro.pl.

Nowy serwis, w przeciwieństwie do WebAPI Sandbox, jest cały czas tak samo aktualny jak serwis produkcyjny. Ponadto niektóre nowe funkcjonalności wdrożymy w pierwszej kolejności właśnie na Allegro Sandbox.

Szczegóły dotyczące nowego środowiska znajdziecie w tym miejscu.

Dotychczasowe środowisko testowe wkrótce wyłączymy:

Uwaga! Na nowym środowisku testowym będziemy obsługiwać TLS 1.0 wyłącznie do 2 kwietnia.A new test environment – Allegro Sandbox – is available at https://allegro.pl.allegrosandbox.pl. The new improved environment is more stable compared to the previous version. Try it to test current or new solutions.

Unlike WebAPI Sandbox, Allegro Sandbox is always up to date and has all the features of the live site. Moreover, some new features may be first released on Allegro Sandbox.

To learn more about the new environment, click here.

We will deactivate current test environment soon:

Attention! We will handle TLS 1.0 at new test environment only to April 2.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 marca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Do 30 czerwca możesz edytować tytuł w ofercie / Offer title is available for editing until 30th of June

Niedawno Nowymi zasadami dla ofert objęliśmy również tytuł oferty. Powinien zawierać tylko informacje o przedmiocie. Nie można w nim umieszczać:
 • Tekstów typu HIT, Okazja, zobacz to, tylko u nas, najtaniej, itd.
 • Informacji o lokalizacji, np. Poznań
 • Informacji o fakturze
 • Informacji o dostępności
 • Loginu sprzedawcy
 • Danych kontaktowych, etc. 
Odpowiednie zmiany są już w naszym regulaminie.

Od dziś sprzedawcy mogą poprawić tytuł - FID 1 jest możliwy do edycji w ofertach, w których są już zamówienia.

Zmiana nie dotyczy licytacji.

Uwaga! Możliwość zmiany tytułu zablokujemy ponownie 30 czerwca 2018.


We specified the requirements regarding the offer title in New rules for offers. The title should focus on offered item only. It should not consist of:
 • words like HIT, Okazja, zobacz to, tylko u nas, najtaniej, etc.
 • location - e.g. Poznań
 • invoice info
 • availability info
 • seller login
 • contact details, etc.
Those requirements are included in Allegro terms and conditions.

As of today, sellers can adjust their title to new requirements. FID 1 is available for editing, in offers with sales. Title editing is not available for auction offer type.

Note! Title editing is going to be available until 30th of June 2018.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 marca 2018 r.

Komunikaty techniczne

Nowe metody dostawy / New delivery methods

W formularzu sprzedaży udostępniliśmy nowe metody dostawy. Poniżej znajdziecie numery pól, jakie należy uzupełnić, aby udostępnić poszczególne metody dostawy w metodach doNewAuctionExt oraz doChangeItemFields. Poszczególne wartości FIDów poniżej:

Nazwa metody dostawy Cena pierwszej sztuki Cena kolejnej sztuki Ilość w paczce
Kurier UPS pobraniowy
100 200 300
Kurier UPS
101 201 301
Kurier GLS pobraniowy
102 202 302
Kurier GLS 
103 203 303
Kurier DHL pobraniowy
104 204 304
Kurier DHL
105 205 305
Kurier DPD pobraniowy
106 206 306
Kurier DPD
107 207 307
Kurier FedEx pobraniowy
108 208 308
Kurier FedEx
109 209 309
Kurier Raben pobraniowy
110 210 310
Kurier Raben
111 211 311
Kurier Rhenus pobraniowy
112 212 212
Kurier Rhenus
113 213 313


Podyskutuj o zmianach na forum usługi

7 marca 2018 r.

Komunikaty techniczne

GitHub zamiast Facebooka / GitHub instead of Facebook

Połączyliśmy wszystkie profile Allegro.pl na Facebooku z głównym profilem.

Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy ankietę, w której pokazaliście nam, że GitHub jest najlepszym wyborem. Nasze repozytorium najdziecie tutaj.

Pytania co do API zadawajcie w zakładce Issues.We merged all Facebook profiles of Allegro.pl with the main one.

According to a survey we conducted a few weeks ago GitHub is the the best choice to provide technical support for API. You can find our repository here.

All matters concerning API are described in Issues tab.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

28 lutego 2018 r.

Komunikaty techniczne

Od 28 lutego wymagamy 1% aktywnych ofert z nowym opisem / As of February 28 1% of sellers’ active offers with new description template is required

Od 28 lutego wymagamy, by sprzedawca miał co najmniej 1% aktywnych ofert z nowym opisem:
 • jeśli spełnia to wymaganie - może wystawić nową ofertę wykorzystując stary opis
 • jeśli nie spełnia tego wymagania - będzie mógł wystawić nową ofertę tylko z nowym opisem. Jeśli spróbuję wystawić ofertę z starym opisem otrzyma komunikat błędu:

  <SOAP-ENV:Fault>
  <faultcode>ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_TEMPORARILY_REQUIRED</faultcode>
  <faultstring>Nie podano nowego opisu przedmiotu (FID 341). Aby móc wystawiać oferty ze starym opisem, 1% twoich aktywnych ofert musi posiadać nowy opis przedmiotu. Aktualnie 0,1% twoich ofert ma nowy opis przedmiotu. Więcej informacji na temat nowych zasad dla ofert znajdziesz na stronie https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/kategoria/standaryzowany-opis. </faultstring><faultactor>doNewAuctionExt - new description is temporarily required</faultactor>
  </SOAP-ENV:Fault>

Uwaga! API korzysta z osobnego mechanizmu automatycznego wznawiania. Ograniczenie procentowe będzie dotyczyło ofert, które sprzedawca ustawił do automatycznego wznowienia metodami doSellSomeAgain i doSellSomeAgainInShop.

Więcej informacji:As of February 28, offers listed using a new description template must constitute at least 1% of sellers’ active offers:
 • if this particular requirement is met – sellers can list new offers using an old description template
 • if this particular requirement is not met – sellers can list new offers using the new description template. Listing an offer using the old description template will result in the following error message:
  <SOAP-ENV:Fault>
  <faultcode>ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_TEMPORARILY_REQUIRED</faultcode>
  <faultactor>doNewAuctionExt - new description is temporarily required</faultactor>
  </SOAP-ENV:Fault>
API uses a separate automatic relisting mechanism. The percentage-related restriction mentioned above will apply to automatically resisting offers (methods doSellSomeAgain and doSellSomeAgainInShop).

For more information please visit:

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

26 lutego 2018 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

28 lutego między godziną 02:00 a 04:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Usługa Allegro WebAPI nie będzie w tym czasie dostępna.We would like to inform that on February 28, Allegro WebAPI will be unavailable from 02:00AM to 04:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

12 lutego 2018 r.

Komunikaty techniczne

Od 28 lutego będziemy wymagać 1% aktywnych ofert z nowym opisem / As of February 28 1% of sellers’ active offers with new description template is required

Od 28 lutego będziemy wymagać, by sprzedawca miał co najmniej 1% aktywnych ofert z nowym opisem:

 • jeśli spełnia to wymaganie - może wystawić nową ofertę wykorzystując stary opis
 • jeśli nie spełnia tego wymagania - będzie mógł wystawić nową ofertę tylko z nowym opisem. Jeśli spróbuję wystawić ofertę z starym opisem otrzyma komunikat błędu:

  ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_TEMPORARILY_REQUIRED
  Nie podano nowego opisu przedmiotu (FID 341). Aby móc wystawiać oferty ze starym opisem, 1% twoich aktywnych ofert musi posiadać nowy opis przedmiotu. Aktualnie 0,1% twoich ofert ma nowy opis przedmiotu. Więcej informacji na temat nowych zasad dla ofert znajdziesz na stronie https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/kategoria/standaryzowany-opis. doNewAuctionExt - new description is temporarily required

API korzysta z osobnego mechanizmu automatycznego wznawiania. Ograniczenie procentowe będzie dotyczyło ofert, które sprzedawca ustawił do automatycznego wznowienia metodami doSellSomeAgain i doSellSomeAgainInShop.

Więcej informacji:As of February 28, offers listed using a new description template must constitute at least 1% of sellers’ active offers:

 • if this particular requirement is met – sellers can list new offers using an old description template
 • if this particular requirement is not met – sellers can list new offers using the new description template. Listing an offer using the old description template will result in the following error message:

  ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_TEMPORARILY_REQUIRED
  doNewAuctionExt - new description is temporarily required

API uses a separate automatic relisting mechanism. The percentage-related restriction mentioned above will apply to automatically resisting offers (methods doSellSomeAgain and doSellSomeAgainInShop).

For more information please visit:

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

Na czasie