Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doLogin

Tematyka: Logowanie
Ostatnia zmiana: 04.09.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na uwierzytelnienie i autoryzację użytkownika za pomocą danych dostępowych do konta (loginu lub adresu e-mail i hasła). Po pomyślnym uwierzytelnieniu, użytkownik otrzymuje identyfikator sesji, którym następnie może posłużyć się przy wywoływaniu metod wymagających autoryzacji. Identyfikator sesji zachowuje ważność przez jedną godzinę od momentu jego utworzenia.

 1. user-login | string | wymagany
  Nazwa (1-16 znaków) lub e-mail użytkownika.
 2. user-password | string | wymagany
  Hasło użytkownika (6-16 znaków).
 3. country-code | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 4. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 5. local-version | long | wymagany
  Klucz wersji, odpowiedni dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dologin_request = array(
   'user-login' => 'm010ch',
   'user-password' => 'mojetajnehasło',
   'country-code' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
   'local-version' => 16551276
);

 1. session-handle-part |  string
  Identyfikator sesji.
 2. user-id | long
  Identyfikator zalogowanego użytkownika.
 3. server-time |  long
  Aktualny czas na serwerze (w formacie Unix time).  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dologin_response = array(
     'session-handle-part' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
     'user-id' =>
  4109848,
     'server-time' => 1269814134
  );


  • ERR_AUTHORIZATION_ERROR
   Wskazane konto zostało zamknięte i nie ma możliwości zalogowania się na nie.
  • ERR_CAPTCHA_REQUIRED
   Dostęp przez WebAPI dla użytkownika został zablokowany z powodu zbyt dużej liczby błędnych logowań na konto. Odblokowanie dostępu nastąpi dopiero po poprawnym zalogowaniu się wskazanego użytkownika z poziomu serwisu WWW: https://ssl.allegro.pl/enter_login.php?captcha=1.
  • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
   Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
  • ERR_INVALID_VERSION_CAT_SELL_FIELDS
   Niepoprawna wartość klucza wersji (więcej).
  • ERR_JUNIOR_CANT_LOGIN_IN_THIS_COUNTRY
   Użytkownik konta Junior nie może się logować do wskazanego kraju.
  • ERR_LICENCE_EXPIRED_OR_CLOSED
   Dla podanego klucza API włączony został mechanizm licencjonowania, a użytkownik wywołujący metodę nie jest na liście użytkowników dopuszczonych do korzystania z niego.
  • ERR_NO_DATABASE
   Problemy z bazą danych Allegro.
  • ERR_NO_SESSION
   Problemy z mechanizmem autoryzacji lub użytkownik rozwiązał umowę z serwisem.
  • ERR_PASSWORD_TOO_EASY
   Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stworzenie nowego hasła, które zabezpieczać będzie dostęp do Twojego konta w Allegro. W celu dokonania niezbędnych zmian zaloguj się w serwisie, a następnie postępuj według wyświetlanych instrukcji.
  • ERR_SM_MIGRATION_IN_PROGRESS
   W trakcie migracji konta do Menedżera Sprzedaży nie ma możliwości zalogowania się na nie.
  • ERR_USER_PASSWD
   Niepoprawne hasło.
  • ERR_WEBAPI_EXPIRED
   Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
  • ERR_WEBAPI_KEY
   Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
  • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
   Problemy z usługą Allegro WebAPI.