Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetSellFormFieldsForCategory (deprecated)

Ostatnia zmiana: 29.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy pól formularza sprzedaży dostępnych we wskazanym kraju, we wskazanej kategorii. Każdorazowo zwracane są pola stałe dla wszystkich kategorii oraz lista parametrów możliwa do ustawienia w kategorii podanej na wejściu (tylko jeżeli wskazana kategoria jest liściem). Wybrane pola mogą następnie posłużyć np. do zbudowania i wypełnienia formularza wystawienia nowej oferty z poziomu metody doNewAuctionExt.

 1. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 2. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 3. category-id | int | wymagany
  Identyfikator kategorii najniższego rzędu (listę identyfikatorów kategorii uzyskać można za pomocą metody doGetCatsData(Limit)).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetsellformfieldsforcategory_request = array(
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
   'country-id' => 1,
   'category-id' => 92906
);

 1. sell-form-fields-for-category | SellFormFieldsForCategoryStruct
  Struktura zawierająca informacje o polach formularza sprzedaży dla kategorii.
  1. sell-form-fields-list | SellFormType[]
   Tablica struktur zawierająca szczegółowe informacje o polach formularza sprzedaży dla kategorii.
   1. sell-form-id | int
    Identyfikator pola.
   2. sell-form-title | string
    Nazwa pola.
   3. sell-form-cat | int
    Identyfikator kategorii, do której odnosi się pole (dotyczy też wszystkich podkategorii wskazanej kategorii). 0 oznacza, że parametr odnosi się do wszystkich kategorii.
   4. sell-form-type | int
    Określenie typu pola w formularzu sprzedaży (1 - string, 2 - integer, 3 - float, 4 - combobox, 5 - radiobutton, 6 - checkbox, 7 - image (base64Binary), 8 - text (textarea), 9 - datetime (Unix time), 13 - date).
   5. sell-form-res-type | int
    Wskazanie na typ pola, w którym należy przekazać wybraną wartość pola (1 - string, 2 - integer, 3 - float, 7 - image (base64Binary), 9 - datetime (Unix time), 13 - date).
   6. sell-form-def-value | int
    Domyślna wartość pola (dla pól typu combobox/radiobutton/checkbox - na podstawie sell-form-opts-values).
   7. sell-form-opt | int
    Informacja na temat obligatoryjności pola (1 - pole obowiązkowe, 8 - pole opcjonalne).
   8. sell-form-pos | int
    Pozycja pola na liście pól w formularzu sprzedaży. 0 oznacza, że stosowane jest sortowanie alfabetyczne.
   9. sell-form-length | int
    Dopuszczalny rozmiar (w znakach) przekazywanej wartości pola.
   10. sell-min-value | string
    Minimalna możliwa do przekazania wartość pola (dot. pól typu: int, float, combobox, checkbox, date; wartość 0 wskazuje na brak dolnego ograniczenia).
   11. sell-max-value | string
    Maksymalna możliwa do przekazania wartość pola (dot. pól typu: int, float, combobox, checkbox, date; wartość 0 wskazuje na brak górnego ograniczenia).
   12. sell-form-desc | string
    Opis kolejnych wartości, które można ustawić dla pola (dot. pól typu combobox/radiobutton/checkbox).
   13. sell-form-opts-values | string
    Wskazanie konkretnych wartości (odpowiednich dla opisów wyżej), które można ustawić dla danego pola (dot. pól typu combobox/radiobutton/checkbox, dla pól typu checkbox kolejne wartości można sumować).
   14. sell-form-field-desc | string
    Szczegółowy opis pola.
   15. sell-form-param-id | int
    Unikalny identyfikator pola.
   16. sell-form-param-values | string
    Unikalne i niezmienne identyfikatory wartości parametru (dot. pól typu combobox/radiobutton/checkbox).
   17. sell-form-parent-id |int
    Identyfikator parametru rodzica (jego sell-form-param-id - tylko dla parametrów zależnych nie będących na szczycie hierarchi. Jeżeli dany parametr nie jest parametrem zależnym, lub jeżeli znajduje się na szczycie hierarchi parametrów zależnych - w polu zwracana zostanie wartość 0).
   18. sell-form-parent-value | string
    Wartość parametru rodzica, dla której parametr powiązany może być wykorzystany (tylko dla parametrów zależnych. Jeżeli dany parametr nie jest parametrem zależnym - w polu nie zostanie zwrócona żadna wartość).
   19. sell-form-unit | string
    Jednostka parametru (jeżeli została określona).
   20. sell-form-options | int
    Dodatkowe własności parametru: 1 - parametr zależny; 2 - parametr typu checkbox z wykorzystaniem operatora OR (z możliwym wyborem jednej lub wielu wartości), w przypadku gdy ta wartość nie jest ustawiona działanie parametru opiera się na operatorze AND; 6 - parametr typu checkbox z możliwym wyborem pojedynczej wartości (w praktyce combobox); 8 - parametr zakresowy.
  2. sell-form-fields-version-key | long
   Wartość klucza wersji odpowiednia dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.
  3. sell-form-fields-component-value | string
   Wersja komponentu pól formularza sprzedaży odpowiednia dla przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetsellformfieldsforcategory_response = array(
   'sell-form-fields-for-category' => array(
      'sell-form-fields-list' => array(
         array(...),
         array(
            'sell-form-id' => 2,
            'sell-form-title' => 'Kategoria',
            'sell-form-cat' => 0,
            'sell-form-type' => 12,
            'sell-form-res-type' => 2,
            'sell-form-def-value' => 0,
            'sell-form-opt' => 1,
            'sell-form-pos' => 2,
            'sell-form-length' => 500,
            'sell-min-value' => 1.00,
            'sell-max-value' => 0.00,
            'sell-form-desc' => '',
            'sell-form-opts-values' => '',
            'sell-form-field-desc' => 'Dokładnie określ kategorię przedmiotu',
            'sell-form-param-id' => 0,
            'sell-form-param-values' => '',
            'sell-form-parent-id' => 0,
            'sell-form-parent-value' => '',
            'sell-form-unit' => '',
            'sell-form-options' => 0),
         array(...),
         array(
            'sell-form-id' => 4,
            'sell-form-title' => 'Czas trwania',
            'sell-form-cat' => 0,
            'sell-form-type' => 4,
            'sell-form-res-type' => 2,
            'sell-form-def-value' => 2,
            'sell-form-opt' => 1,
            'sell-form-pos' => 4,
            'sell-form-length' => 1,
            'sell-min-value' => 0.00,
            'sell-max-value' => 5.00,
            'sell-form-desc' => '3|5|7|10|14|30',
            'sell-form-opts-values' => '0|1|2|3|4|5',
            'sell-form-field-desc' => 'Przy wystawieniu na 14 dni - pobierana jest opłata 0,20 zł.',
            'sell-form-param-id' => 0,
            'sell-form-param-values' => '',
            'sell-form-parent-id' => 0,
            'sell-form-parent-value' => '',
            'sell-form-unit' => '',
            'sell-form-options' => 0 ),
         array(...),
         array(
            'sell-form-id' => 3372,
            'sell-form-title' => 'Stan',
            'sell-form-cat' => 79413,
            'sell-form-type' => 4,
            'sell-form-res-type' => 2,
            'sell-form-def-value' => 0,
            'sell-form-opt' => 8,
            'sell-form-pos' => 0,
            'sell-form-length' => 1,
            'sell-min-value' => 0.00,
            'sell-max-value' => 3.00,
            'sell-form-desc' => ' -- Wybierz -- |bez śladów użycia|używany|nowy',
            'sell-form-opts-values' => '0|1|2|3',
            'sell-form-field-desc' => '',
            'sell-form-param-id' => 2867,
            'sell-form-param-values' => '0|1|2|3',
            'sell-form-parent-id' => 0,
            'sell-form-parent-value' => '',
            'sell-form-unit' => '',
            'sell-form-options' => 0 ),
         array(...),
         array(
            'sell-form-id' => 3478,
            'sell-form-title' => 'Cechy',
            'sell-form-cat' => 79413,
            'sell-form-type' => 6,
            'sell-form-res-type' => 2,
            'sell-form-def-value' => 0,
            'sell-form-opt' => 8,
            'sell-form-pos' => 0,
            'sell-form-length' => 1,
            'sell-min-value' => 0.00,
            'sell-max-value' => 7.00,
            'sell-form-desc' => 'twarda okładka|czarno-biały|kredowy papier',
            'sell-form-opts-values' => '1|2|4',
            'sell-form-field-desc' => '',
            'sell-form-param-id' => 5126,
            'sell-form-param-values' => '1|2|4',
            'sell-form-parent-id' => 0,
            'sell-form-parent-value' => '',
            'sell-form-unit' => '',
            'sell-form-options' => 0 )),

      'sell-form-fields-version-key' => 25319881,
      'sell-form-fields-component-value' => '1.1.18')
);

 • ERR_INCORRECT_CATEGORY_ID
  Niepoprawny identyfikator kategorii.
 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_WEBAPI_CATEGORY_IS_NOT_LEAF
  Podany identyfikator kategorii jest nieprawidłowy.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.