Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doRequestPayout

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na realizację wypłaty środków Allegro Finanse na rachunek bankowy przypisany do konta użytkownika.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dorequestpayout_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. request-payout | RequestPayoutStruct
  Struktura zawierająca informacje o wyniku realizacji wypłaty.
  1. payout-id | long
   Identyfikator wypłaty.
  2. payout-amount | float
   Kwota wypłaty.
  3. payout-time | long
   Termin dokonania wypłaty (w Unix time).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dorequestpayout_response = array(
   'request-payout' => array(
      'payout-id' => 256251,
      'payout-amount' => 100.00,
      'payout-time' => 1309478400)
);

 • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_THIS_COUNTRY
  Metoda jest niedostępna w tym kraju (dotyczy aukro.ua).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NEW_PAYMENTS_NOT_CONFIGURED
  Użytkownik nie ma aktywnego konta Allegro Finanse. 
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_PAYOUT_NOT_POSSIBLE
  Nie można dokonać wypłaty (brak środków do wypłaty lub wypłata na żądanie nie jest możliwa dla tego konta - dot. wypłat realizowanych przekazem pocztowym lub na konta zagraniczne).
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.