Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetSiteJournalInfo

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie informacji z dziennika zdarzeń na temat liczby zdarzeń w ofertach zalogowanego użytkownika lub we wszystkich ofertach w serwisie, od zdefiniowanego (w parametrze starting-point) momentu (bierze pod uwagę chronologicznie najstarsze 10000 aukcji - zaczynając od podanego punktu startu). Aby sterować momentem rozpoczęcia pobierania informacji o liczbie zdarzeń (tak aby dotrzeć do danych najświeższych), należy w parametrze starting-point przekazywać odpowiednią wartość row-id, zwracaną w ramach wywołania metody doGetSiteJournal.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. starting-point | long | niewymagany
  Punkt startu, pozwalający na sterowanie momentem rozpoczęcia pobierania informacji o liczbie zdarzeń związanych z ofertami (jego wartość zwracana jest w polu row-id, zwracanym przez metodę doGetSiteJournal).
 3. info-type | int | niewymagany
  Zakres zwracanych informacji (0 - zwracane są tylko dane dot. liczby zdarzeń w ofertach zalogowanego użytkownika, 1 - zwracane są dane dot. liczby zdarzeń we wszystkich ofertach w serwisie; domyślnie ustawiana jest wartość 0).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetsitejournalinfo_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'starting-point' => 2877989976,
   'info-type' => 0
);

 1. site-journal-info | SiteJournalInfo
  Struktura zawierająca informacje o liczbie zdarzeń związanych z ofertami.
  1. items-number | int
   Liczba zdarzeń, które miały miejsce od podanego punktu startu.
  2. last-item-date | long
   Data ostatniego zdarzenia (w formacie Unix time).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetsitejournalinfo_response = array(
   'site-journal-info' => array(
      'items-number' => 4373,
      'last-item-date' => 1269800973)
);


 • ERR_INVALID_INFO_TYPE
  Niepoprawna wartość dla zakresu zwracanych informacji.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (24.04.2010 r.) / php (Autor: danielnowacki)
 1. abstract class Allegro_Client_Abstract extends SoapClient
 2. {
 3. const JOURNAL_INFO_TYPE_USER = 0
 4. const JOURNAL_INFO_TYPE_SERVICE = 1
 5. ...
 6.  
 7. /**
 8. * Pobiera informacje na temat ostatniej zmiany w dzienniku zdarzeń
 9. *
 10. * Dziennik zdarzeń pozwala na wykrycie zdarzeń w aukcjach, bez
 11. * zbytniego obciążania WebAPI Allegro. Parametr $startingPoint warto
 12. * związać z obiektem utrwalającym w pewnym kontekście (np loginem sesji).
 13. * Kolejne wywołania metody powinny być z wywoływane z ostatnio pobranym
 14. * punktem startowym (stąd konieczność utrwalania punktu startu)
 15. *
 16. * @see http://www.allegro.pl/webapi/documentation.php/show/id,66
 17. *
 18. * @param float $startingPoint punkt startu
 19. * @param int $infoType 0 - tylko zalogowanego użytkownika, 1 - całego serwisu
 20. * @return array informacje z dziennika zdarzeń
 21. */
 22. public function getSiteJournalInfo($startingPoint = null, $infoType = Allegro_Client_Abstract::JOURNAL_INFO_TYPE_USER )
 23. {
 24. // metoda sessionHandle zwraca instancję obiektu implementującego interfejs Allegro_Session_Interface
 25. $handle = $this->getSessionHandle()->getIdentifier();
 26.  
 27. return get_object_vars($this->doGetSiteJournalInfo($handle, $startingPoint, $infoType));
 28. }
 29. }
 30.  
 31. interface Allegro_Session_Interface
 32. {
 33. /**
 34. * Pobiera dane o sesji (uzyskane przy logowaniu) jakie zwróciło WebAPI
 35. *
 36. * @return array
 37. */
 38. public function getAllegroFormatSessionInfo();
 39.  
 40. /**
 41. * Pobiera pozostały czas do wygaśnięcia sesji
 42. *
 43. * @return int sekundy do wygaśnięcia sesji
 44. */
 45. public function getExpireTime();
 46.  
 47. /**
 48. * Aktywność sesji
 49. *
 50. * @return boolean ważność sesji
 51. */
 52. public function isActive();
 53.  
 54. /**
 55. * Metody SOAP Allegro, używają najczęściej identyfikatora sesji
 56. *
 57. * @throws Allegro_Exception gdy sesja nie jest aktywna
 58. * @return string identyfikator sesji
 59. */
 60. public function getIdentifier();
 61.  
 62. /**
 63. * Ustawia informacje na temat zalogowanego użytkowania. Ze względu na
 64. * bezpieczeństwo warto metodę zaimplementować tak, aby nie pozwoliła
 65. * na nadpisanie tożsamości.
 66. *
 67. * @param array identity tożsamość zalogowanego użytkownika
 68. */
 69. public function setIdentity(array $identity);
 70.  
 71. /**
 72. * Pobiera tożsamość ustawioną przy logowaniu
 73. *
 74. * @return array identity
 75. */
 76. public function getIdentity();
 77.  
 78.  
 79. /**
 80. * Zniszczenie sesji logowania.
 81. *
 82. * Nie znalazłem, w dokumentacji żadnej metody w Allegro WebAPI, aby
 83. * zniszczyć zakończyć sesję logowania. Jednak zostawiam ją w
 84. * interfejsie, przyda się chociażby do zniszczenia lokalnej sesji
 85. *
 86. * @throws Allegro_Exception gdy brak sesji
 87. * @return true przy powodzeniu
 88. */
 89. public function destroy();
 90.  
 91. }