Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doRequestCancelBid

Tematyka: Kupujący
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na wysłanie prośby o wycofanie oferty kupna złożonej przez zalogowanego użytkownika.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. request-item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty.
 3. request-cancel-reason| string | wymagany
  Powód odwołania oferty kupna.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dorequestcancelbid_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'request-item-id' => 1048196513,
   'request-cancel-reason' => 'Nieprzemyślana decyzja'
);


 1. request-value | int
  Informacja o tym, czy prośba o wycofanie oferty została wysłana pomyślnie (1 - tak, 0 - nie).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dorequestcancelbid_response = array(
   'request-value' => 1
);

 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_GIVE_CANCEL_BIDS_REASON
  Nie podano powodu odwołania oferty.
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_YOU_NOT_BIDS_ITEM
  Odwołanie oferty kupna nie jest możliwe z uwagi na fakt, że we wskazanej ofercie zalogowany użytkownik nie złożył oferty kupna, oferta jest zakończona lub podany identyfikator oferty jest niepoprawny.