Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doFinishItem

Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na kończenie przed czasem (z lub bez odwołania ofert) oferty zalogowanego użytkownika (zarówno trwającej jak i zaplanowanej do wystawienia).

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. finish-item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty.
 3. finish-cancel-all-bids | int | niewymagany
  Informacja o tym, czy wraz z zakończeniem oferty mają zostać odwołane złożone w niej oferty kupna (1 - tak, 0 - nie). Domyślną wartością jest 0. Odwołanie dotyczy tylko ofert złożonych w ramach licytacji.
 4. finish-cancel-reason | string | niewymagany (wymagany gdy finish-cancel-all-bids = 1)
  Powód odwołania ofert.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dofinishitem_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'finish-item-id' => 1027314010,
   'finish-cancel-all-bids' => 0,
   'finish-cancel-reason' => ''
);

 1. finish-value | int
  Wynik operacji (1 - oferta została zakończona, 0 - oferta nie została zakończona).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dofinishitem_response = array(
   'finish-value' => 1
);

 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_GIVE_CANCEL_BIDS_REASON
  Jeżeli oferta ma zostać zakończona z odwołaniem ofert kupna, należy podać powód ich odwołania.
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Nie można zakończyć wskazanej oferty (została już zakończona lub nie została wystawiona przez zalogowanego użytkownika).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.