Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetShipmentPriceTypes

Ostatnia zmiana: 16.05.2013 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie wszystkich dostępnych w danym kraju sposobów obliczania kosztów wysyłki.

 1. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 2. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju, z którego mają zostać pobrane dostępne sposoby obliczania kosztów wysyłki. Listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetshipmentpricetypes_request = array(
   'webapi-key'
=> 'a6gd96yj35',
   'country-id' => 1
);

 1. shipment-price-types | ShipmentPriceTypeStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o dostępnych sposobach obliczania kosztów wysyłki.
  1. shipment-price-type-id | int
   Identyfikator sposobu obliczania kosztów wysyłki.
  2. shipment-price-type-name | string
   Nazwa sposobu obliczania kosztów wysyłki.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetshipmentpricetypes_response = array(
   'shipment-price-types'
=> array(
      array(
        
'shipment-price-type-id' => 1,
        
'shipment-price-type-name' => 'Najwyższy koszt'),
      array(
        
'shipment-price-type-id' => 2,
        
'shipment-price-type-name' => 'Najniższy koszt'),
      array(
        
'shipment-price-type-id' => 3,
        
'shipment-price-type-name' => 'Suma'))
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.