Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetTransactionsIDs

Ostatnia zmiana: 28.07.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie wartości identyfikatorów transakcji (zakupów sfinalizowanych wypełnieniem formularza pozakupowego przez kupującego) i dopłat do nich na podstawie przekazanych identyfikatorów ofert. Wyniki można filtrować po danych sposobach dostawy, podając podczas wywołania ich identyfikatory. Sortowanie danych wynikowych odpowiada kolejności w jakiej formularze do danej oferty zostały wypełniane (od najświeższego do najstarszego). Uzyskane identyfikatory transakcji mogą być następnie wykorzystane np. do pobierania wypełnionych formularzy pozakupowych za pomocą metod doGetPostBuyFormsDataForSellers/ForBuyers. Metoda zwraca jedynie identyfikatory transakcji, dla których - w ramach danej oferty - wypełnione zostały przez kupujących formularze pozakupowe.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. items-id-array | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert (maks. 25).
 3. user-role | string | wymagany
  Rola użytkownika w transakcji (odpowiednia dla podanych identyfikatorów ofert). Parametr może przyjąć jedną z dwóch wartości (seller - dla sprzedającego, buyer - dla kupującego).
 4. shipment-id-array | int[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów sposobów dostawy (do pobrania za pomocą doGetShipmentData). Jeżeli dla wskazanego identyfikatora nie zostaną znalezione żadne transakcje - zwrócona zostanie pusta struktura.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogettransactionsids_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'items-id-array' => array(972090662, 990682440),
   'user-role' => 'seller',
   'shipment-id-array' => array(2, 5)
);

 1. transactions-ids-array | long[]
  Tablica identyfikatorów transakcji i dopłat do nich.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogettransactionsids_response = array(
   'transactions-ids-array' => array(3381748, 5534222)
);

 • ERR_INPUT_ARRAY_EMPTY
  Nie podano żadnego identyfikatora oferty lub liczba podanych identyfikatorów przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
 • ERR_INVALID_USER_TYPE
  Niepoprawna wartość dla roli użytkownika.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.