Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMySellItems

Tematyka: Moje Allegro
Ostatnia zmiana: 07.03.2013 r.
Dostępność:
Metoda odtwarza pełną funkcjonalność zakładki "Sprzedaję" w Moim Allegro. Dodatkowo umożliwia sortowanie oraz filtrowanie ofert a także wyszukiwanie ofert po nazwie.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. sort-options | SortOptionsStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o sposobie sortowania ofert.
  1. sort-type | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na określenie typu sortowania (1 - po czasie zakończenia oferty (wartość domyślna dla zakładki), 2 - po aktualnej cenie, 3 - po nazwie oferty, 4 - po ilości ofert, 5 - po najwyższej ofercie, 7 - po cenie minimalnej, 9 - po ilości sztuk wystawionych, 10 - po ilości sztuk sprzedanych).
  2. sort-order | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na określenie kierunku sortowania (1 - rosnąco (wartość domyślna dla zakładki), 2 - malejąco).
 3. filter-options | SellFilterOptionsStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o sposobie filtrowania ofert.
  1. filter-format | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na filtrowanie po formacie oferty (0 - pokaż wszystkie, 1 - tylko oferty z Allegro, 2 - tylko oferty sklepowe (wartość nieaktywna); domyślna wartość: 0).
  2. filter-bids | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na filtrowanie po ofertach kupna (0 - pokaż wszystkie, 1 - tylko z ofertami kupna, 2 - tylko bez ofert kupna; domyślna wartość: 0).
  3. filter-to-end | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na filtrowanie po czasie pozostałym do końca oferty (0 - pokaż wszystkie, 2 - 1 godzina, 3 - 3 godziny, 4 - 6 godzin, 5 - 12 godzin, 6 - 24 godziny, 7 - 2 dni, 8 - 3 dni, 9 - 4 dni, 10 - 5 dni, 11 - 6 dni, 12 - 7 dni; domyślna wartość: 0).
  4. filter-from-start | int< | niewymagany
   Parametr pozwalający na filtrowanie po czasie rozpoczęcia oferty (0 - pokaż wszystkie, 2 - 1 godzina, 3 - 3 godzina, 4 - 6 godzina, 5 - 12 godzina, 6 - 24 godzina, 7 - 2 dni, 8 - 3 dni, 9 - 4 dni, 10 - 5 dni, 11 - 6 dni, 12 - 7 dni; domyślna wartość: 0).
  5. filter-auto-listing | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na filtrowanie po opcji automatycznego wznawiania (0 - pokaż wszystkie, 1 - z wyłączonym autowznawianiem, 2 - tylko z autowznawianiem ofert z niesprzedanymi przedmiotami, 3 - tylko z autowznawianiem ofert z pełną pulą przedmiotów; domyślna wartość: 0).
  6. filter-price | FilterPriceStruct| niewymagany
   Struktura zawierająca informacje o sposobie filtrowania ofert po cenie.
   1. filter-price-from | float | niewymagany
    Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
   2. filter-price-to | float | niewymagany
    Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  7. filterDurationType | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na filtrowanie ofert po czasie, na jaki zostały wystawione (0 - pokaż wszystkie oferty, 1 - czas, na jaki zostały wystawione oferty, 2 - oferty do wyczerpania przedmiotów).
 4. search-value | string | niewymagany
  Wyrażenie, na podstawie którego mają być wyszukane oferty (dotyczy tylko wyszukiwania po tytule oferty). Umożliwia wyszukiwanie przy użyciu znaków *, -, () oraz "".
 5. category-id | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie kategorii z jakiej mają zostać pokazane oferty.
 6. item-ids | long[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów ofert (maksimum: 100).
 7. page-size | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie ilości ofert wyświetlanych jednorazowo (minimum: 1, maksimum: 1000, domyślnie: 100).
 8. page-number | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na wskazanie porcji danych, która ma być wyświetlona (domyślnie: 0).  Orientacyjna struktura wywołania metody

  $dogetmysellitems_request = array(
     'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
     'sort-options' => array(
        'sort-type' => 4,
        'sort-order' => 2),
     'filter-options' => array(
        'filter-format' => 0,
        'filter-bids' => 0,
        'filter-to-end' => 0,
        'filter-from-start' => 0,
        'filter-auto-listing' => 1,
        'filter-price' => array(
           'filter-price-from' => 3.50,
           'filter-price-to' => 72.50)),
     'search-value' => 'Plecak',
     'category-id' => 10925,
     'item-ids' => array(1070356993),
     'page-size' => 25,
     'page-number' => 0
  );


  1. sell-items-counter | int
   Liczba ofert w sprzedaży (odpowiadająca filtrom podanym na wejściu metody.
  2. sell-items-list | SellItemStruct[]
   Tablica struktur zawierająca dokładne informacje o ofertach w sprzedaży.
   1. item-id | long
    Identyfikator oferty.
   2. item-title | string
    Tytuł oferty.
   3. item-thumbnail-url | string
    Odnośnik do miniaturki oferty.
   4. item-price | ItemPriceStruct[]
    Tablica struktur zawierająca informacje o cenie przedmiotu.
    1. price-type | int
     Rodzaj ceny (1 - Kup Teraz!, 2 - aktualna cena w licytacji, 3 - cena wywoławcza w licytacji, 4 - cena minimalna w licytacji).
    2. price-value | float
     Wartość ceny przedmiotu.
   5. item-start-quantity | int
    Początkowa ilość przedmiotów w ofercie.
   6. item-sold-quantity | int
    Ilość sprzedanych przedmiotów.
   7. item-quantity-type | int
    Typ dostępnych w ofercie przedmiotów (1 - sztuki, 2 - komplety, 3 - pary).
   8. item-start-time | long
    Czas rozpoczęcia oferty (Unix time).
   9. item-end-time | long
    Czas zakończenia oferty (Unix time).
   10. item-end-time-left | string
    Pozostały czas do zakończenia oferty (tekstowo).
   11. item-bidders-counter | int
    Licznik złożonych ofert kupna.
   12. item-highest-bidder | UserInfoStruct
    Struktura zawierająca informacje o użytkowniku z najwyższą ofertą, wypełniana tylko dla jednoprzedmiotowych licytacji.
    1. user-id | int
     Identyfikator użytkownika.
    2. user-login | string
     Nazwa użytkownika.
    3. user-rating | int
     0. Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API.
    4. user-icons | int
     Dodatkowe informacje o użytkowniku. Maska bitowa: 1 - Konto bez aktywacji, 2 - Konto Junior, 4 - Użytkownik niezarejestrowany, 8 - Strona "O mnie", 16 - Konto Firma, 32 - Sklep, 64 - Super Sprzedawca (tylko dla molotok.ru).
    5. user-country | int
     Identyfikator kraju użytkownika.
   13. item-category-id | int
    Identyfikator kategorii w której jest wystawiona oferta.
   14. item-watchers-counter | int
    Liczba użytkowników obserwujących ofertę.
   15. item-views-counter | int
    Liczba wyświetleń oferty.
   16. item-note | string
    Treść notatki do oferty.
   17. item-special-info | int
    Informacja o tym, czy oferta jest oznaczona jako Standard Allegro [PL], Aukro Plus [CZ] lub Super Offer [UA/KZ] (0 - nie jest, 1 - jest).
   18. item-shop-info | int
    Informacja o tym, czy oferta jest sklepowa (0 - nie jest, 1 - jest).
   19. item-product-info | long
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 0).
   20. item-payu-info | int
    Informacja o tym, czy w ofercie jest dostępny sposób płatności PayU (0 - nie jest, 1 - jest).  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dogetmysellitems_response = array(
     'sell-items-counter' => 1,
     'sell-items-list' => array(
       array(
        'item-id' => 1070356993,
        'item-title' => 'Plecak szkolny',
        'item-thumbnail-url' => 'http://img06.allegroimg.pl/photos/1966740519',
        'item-price' => array(
          array(
           'price-type' => 1,
           'price-value' => 69.99)),
        'item-start-quantity' => 2,
        'item-sold-quantity' => 1,
        'item-quantity-type' => 1,
        'item-start-time' => 1326373020,
        'item-end-time' => 1326977820,
        'item-end-time-left' => '38 minut',
        'item-bidders-counter' => 1,
        'item-highest-bidder' => array(,
          'user-id' => 486381,
          'user-login' => 'm010ch',
          'user-rating' => 0,
          'user-icons' => 8,
          'user-country' => 1),
        'item-category-id' => 10563,
        'item-watchers-counter' => 3,
        'item-views-counter' => 29,
        'item-note' => 'Treść notatki',
        'item-special-info' => 0,
        'item-shop-info' => 0,
        'item-product-info' => 0,
        'item-payu-info' => 1))
  );


  • ERR_INCORRECT_CATEGORY_ID
   Nieprawidłowy identyfikator kategorii.
  • ERR_INCORRECT_FILTER_AUTO_LISTING
   Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-auto-listing.
  • ERR_INCORRECT_FILTER_BIDS
   Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-bids.
  • ERR_INCORRECT_FILTER_FORMAT
   Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-format.
  • ERR_INCORRECT_FILTER_FROM_START
   Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-from-start.
  • ERR_INCORRECT_FILTER_PRICE_FROM
   Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-price-from (mniejsza niż 0).
  • ERR_INCORRECT_FILTER_PRICE_RANGE
   Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-price-range (wartość początkowa zakresu jest większa od wartości końcowej zakresu).
  • ERR_INCORRECT_FILTER_PRICE_TO
   Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-price-to (mniejsza niż 0).
  • ERR_INCORRECT_FILTER_TO_END
   Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-to-end.
  • ERR_INCORRECT_PAGE_NUMBER
   Nieprawidłowa wartość w parametrze page-number (mniejsza niż 0).
  • ERR_INCORRECT_PAGE_SIZE
   Nieprawidłowa wartość w parametrze page-size (mniejsza niż 0 lub większa niż 1000).
  • ERR_INCORRECT_SEARCH_VALUE
   Wyszukiwana fraza zawiera niedozwolone znaki.
  • ERR_INCORRECT_SORT_ORDER
   Nieprawidłowa wartość w parametrze sort-order.
  • ERR_INCORRECT_SORT_TYPE
   Nieprawidłowa wartość w parametrze sort-type.
  • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
   Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
  • ERR_TOO_MANY_ITEM_IDS
   Przekazano więcej niż 100 identyfikatorów ofert.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

  Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

  #1 (30.12.2012 r.) / php (Autor: garsi16)
  1. <?php
  2.  
  3. //wczesniej nalezy zalogowac się i klucz sesji przypisac do zmiennej $session
  4.  
  5. $soap = new SoapClient('http://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl');
  6. $count_items = $soap->doMyAccountItemsCount($session, 'sell'); //liczba przedmiotow aktualnie w sprzedazy
  7. $items = $soap->doGetMySellItems($session);
  8. for($i=0;$i<$count_items;$i++)
  9. {
  10. echo $items['sell-items-list'][0]->{'item-title'};
  11. }
  12. ?>
  #2 (31.12.2012 r.) / c# (Autor: properart)
  1. var sortowanie = new SortOptionsStruct { sortorder = 1, sorttype = 1 };
  2. var filtrowanie = new SellFilterOptionsStruct();
  3.  
  4. string searchValue="";
  5. int categoryId=0;
  6. long[] itemIds = null;
  7. var pageSize=0;
  8. var pageNumber=0;
  9. SellItemStruct[] sellitemslist;
  10.  
  11. service.doGetMySellItems(sessionHandle, sortowanie, filtrowanie, searchValue, categoryId, itemIds, pageSize, pageNumber, out sellitemslist);

  #3 (28.02.2013 r.) / php (Autor: kamila_k23)
  1. $client = new SoapClient('https://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl');
  2. $version = $client->doQuerySysStatus(1, 1, $webapi_key);
  3. $session = $client->doLoginEnc($login, base64_encode( hash('sha256', $pass, true) ), 1, $webapi_key, $version['ver-key']);
  4.  
  5. //doLoginEnc - dane zwracane
  6. $nr_sesji = $session['session-handle-part']; // nr sesji
  7.  
  8. // pobranie danych
  9. $items = $client->doGetMySellItems($nr_sesji);
  10. for($i=0;$i<$items['sell-items-counter'];$i++)
  11. {
  12. echo $items['sell-items-list'][$i]->{'item-title'}; //tytul
  13. echo $items['sell-items-list'][$i]->{'item-price'}['0']->{'price-value'}; //cena
  14. }
  #4 (02.06.2014 r.) / java (Autor: marxx)
  1. // Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy pisz na http://b-good.pl
  2.  
  3. // wrapper metody webapi... bleh...
  4. private DoGetMySellItemsResponse doGetMySellItems(int numerStrony) {
  5. https.webapi_allegro_pl.service.ServiceService service = new https.webapi_allegro_pl.service.ServiceService();
  6. https.webapi_allegro_pl.service.ServicePort port = service.getServicePort();
  7. DoGetMySellItemsRequest parameters;
  8. parameters=new DoGetMySellItemsRequest();
  9. parameters.setSessionId(sesja);
  10. parameters.getItemIds();
  11. parameters.setPageSize(1000);
  12. parameters.setPageNumber(numerStrony);
  13. return port.doGetMySellItems(parameters);
  14. }
  15.  
  16. // logowanie
  17. long APIKey = doQuerySysStatus("key"); // to metoda z kolejnego wrappera: return doLoginResponse.getSessionHandlePart()
  18. String sesja = doLogin("user", "pass", 1, APIKey, "key");
  19.  
  20. // ... i właściwe wywołanie
  21. DoGetMySellItemsResponse dane = doGetMySellItems(0);
  22. int iloscRekordow = dane.getSellItemsCounter();
  23. ArrayOfSellitemstruct elementy = dane.getSellItemsList(); //wreszcie mamy elementy! hurra!
  24.  
  25. // teraz iterujemy:
  26. SellItemStruct element;
  27. for (Iterator<SellItemStruct> elIterator = elementy.getItem().iterator(); elIterator.hasNext();){
  28. element = elIterator.next();
  29. System.out.println( element.getItemTitle() ); // albo robimy coś pożyteczniejszego
  30. } // for po przedmiotach z pierwszej strony
  31.  
  32. // fuuuu - czemu w Dziawie wszystko musi być tak rozpisane i rozwleczone do maksimum... miliony klas...