Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doMyAccount2

Tematyka: Moje Allegro
Ostatnia zmiana: 14.02.2012 r.
Dostępność:

Metoda pozwala na pobranie listy ofert z poszczególnych zakładek Mojego Allegro (licytowane, kupione, niekupione, sprzedawane, sprzedane, niesprzedane, do wystawienia) zalogowanego użytkownika. Domyślnie zwracanych jest pierwszych 25 ofert z danej zakładki, posortowanych malejąco po czasie ich zakończenia. Możesz także pobrać informacje o konkretnych ofertach z danej zakładki (itemsArray). Pełen podgląd nazw oraz identyfikatorów kupujących możliwy jest tylko dla zakładek typu 'sell' i 'sold' - dla pozostałych typów wspomniane dane zwrócone zostaną w formie zanonimizowanej.

Ważne! Po ręcznym usunięciu ofert z zakładek Mojego Allegro na WWW, metoda również przestanie zwracać informacje o nich.


 1. session-handle |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. account-type | string | wymagany
  Wybrany typ zakładki Mojego Allegro (bid - oferty z zakładki Licytuję, won - oferty z zakładki Kupione, not_won - oferty z zakładki Niekupione, sell - oferty z zakładki Sprzedaję, sold - oferty z zakładki Sprzedane, not_sold - aoferty z zakładki Niesprzedane, future - oferty z zakładki Do wystawienia). Od 20.10.2016 (data wdrożenia nowej wersji Obserwowanych) parametry watch i watch_cl nie zwracają danych.
 3. offset |  int | niewymagany
  Parametr pozwalający na sterowanie miejscem rozpoczęcia pobierania listy ofert. Wartość parametru wskazuje na to, od której oferty z kolei (biorąc pod uwagę sposób sortowania listy - rosnąco po czasie zakończenia), ma zostać pobrana paczka 25 ofert (oferty indeksowane są od 0).
 4. items-array | long[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów ofert.
 5. limit | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie rozmiaru porcji danych (minimum: 1, maksimum: 100, domyślnie: 25).Orientacyjna struktura wywołania metody

$domyaccount2_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'account-type' => 'won',
   'offset' => 0,
   'items-array' => array(),
   'limit' => 1
);

 1. myaccount-list | MyAccountStruct2[]
  Tablica struktur zawierających informacje o ofertach wybranego typu.
  1. my-account-array | string[]
   Tablica, w której zwracane są wszystkie publicznie dostępne informacje nt. ofert. Kolejne jej pola zawierają:
   • identyfikator oferty,
   • cena wywoławcza przedmiotu (lub 0.00 gdy nie została ustawiona),
   • obecna cena przedmiotu,
   • cena minimalna przedmiotu (lub 0.00 gdy nie została ustawiona),
   • cena Kup Teraz! (lub 0.00 gdy nie została ustawiona),
   • początkowa liczba przedmiotów dostępnych w ofercie,
   • czas rozpoczęcia oferty (w czasie jej trwania, widzi ją tylko sprzedający),
   • czas zakończenia oferty,
   • identyfikator kupującego oferującego najwyższą cenę (lub 0 gdy nikt jeszcze nie złożył oferty),
   • tytuł oferty,
   • liczba złożonych ofert kupna,
   • identyfikator sprzedającego,
   • identyfikator kraju,
   • wartość informująca o wybranych dla oferty opcjach dodatkowych (więcej),
   • maksymalna cena oferowana za przedmiot przez użytkownika,
   • maksymalna cena oferowana za przedmiot,
   • liczba przedmiotów, które do tej pory nie zostały sprzedane, ale jeszcze mogą zostać sprzedane (dot. ofert trwających),
   • liczba przedmiotów, które zostały do tej pory sprzedane (dot. ofert trwających),
   • pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać NULL),
   • liczba sprzedanych przedmiotów (dot. ofert zakończonych),
   • liczba niesprzedanych przedmiotów (dot. ofert zakończonych),
   • nazwa kupującego (lub 0 w przypadku braku ofert, pełna wartość pola widoczna jest tylko dla sprzedającego w danej ofercie, dla pozostałych w polu zwracana jest nazwa użytkownika w formie zanonimizowanej: X...Y),
   • null,
   • kraj kupującego (lub 0 w przypadku braku ofert),
   • nazwa sprzedającego,
   • null,
   • kraj sprzedającego,
   • liczba osób obserwujących aukcję (lub NULL w przypadku braku obserwujących),
   • informacja o tym, czy w ofercie włączona  jest opcja Kup Teraz! (1 - jest, 0 - nie jest),
   • liczba zdjęć dołączonych do oferty,
   • treść notatki dodanej przez sprzedającego do oferty (widoczna tylko dla sprzedającego, dla pozostałych oraz w przypadku braku notatki zwracane jest 0),
   • informacja o tym, na ile minut przed końcem oferty ma zostać wysłane e-mailem przypomnienie o tym fakcie (dot. ofert obserwowanych),
   • tekstowy status oferty oczekującej na wystawienie (np. 'Oczekuje', 'Wstrzymana przez administratora Allegro', itp.),
   • liczba wyświetleń oferty,
   • pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać NULL),
   • pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać NULL),
   • informacja o tym, czy oferta jest powiązana z produktem (1 - jest, 0 - nie jest, dotyczy typów: sell, sold, not_sold, future),
   • informacja o tym, czy oferta jest oznaczona jako Standard Allegro [PL]/Aukro Plus [CZ]/Super Offer [UA/KZ] (1 - jest, 0 - nie jest, dotyczy typów: won, not_won, watch, watch_cl, sell, sold, not_sold).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$domyaccount2_response = array(
   'myaccount-list' => array(
      'my-account-array' => array(
         '946564965',
         'NULL',
         '16.50',
         'NULL',
         '16.50',
         '8',
         'NULL',
         '2010-03-25 14:03:45',
         'NULL',
         'Kombajn do zbierania kur po wioskach Ósme piętro',
         'NULL',
         '7730428',
         '1',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         '1',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         'Fonografika-pl',
         '4906',
         '1',
         'NULL',
         'NULL',
         '1',
         '0',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         'NULL',
         '1'))
);

 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_TOO_HIGH_LIMIT_VALUE
  Wartość rozmiaru porcji danych poza zakresem (dopuszczalny zakres: 1-100).
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (17.08.2010 r.) / php (Autor: arest-pl)
 1. <?
 2. /******************************************************
 3.  
 4. Funkcja rozbijająca maskę opcji aukcji
 5.  
 6. *******************************************************/
 7.  
 8. function MaskaAukcji($int) {
 9. $tmp = decbin($int);
 10. $bin = Array();
 11. for($i=strlen($tmp)-1;$i>=0;$i--) $bin[] = (substr($tmp,$i,1) == '1');
 12. return Array(
 13. 'Promowana' => $bin[0],
 14. 'Wyrozniona' => $bin[1],
 15. 'Miniaturka' => $bin[2],
 16. 'Sklepowa' => $bin[3],
 17. 'Usunieta' => $bin[4],
 18. 'Przesylka_kupujacy' => $bin[5],
 19. 'Przesylka_sprzedajacy' => $bin[6],
 20. 'Platnosc_przelew' => $bin[7],
 21. 'Platnosc_odbior' => $bin[8],
 22. 'Promowana' => $bin[13],
 23. 'Przesylka_za_granice' => $bin[14],
 24. 'Dodatkowe_informacje' => $bin[15],
 25. 'Do_wystawienia' => $bin[16],
 26. 'Aukcja_webapi' => $bin[17],
 27. 'Podswietlenie' => $bin[18],
 28. 'Promowana_kategoria' => $bin[19],
 29. 'Prywatna' => $bin[20],
 30. 'otoMoto' => $bin[21],
 31. 'Poczta_ekonomiczna' => $bin[22],
 32. 'Poczta_priorytetotwa' => $bin[23],
 33. 'Kurier' => $bin[24],
 34. 'Odbior_osobisty'=> $bin[25]
 35. );
 36. }
 37. ?>
#2 (08.12.2010 r.) / php (Autor: danielnowacki)
 1. <?php
 2. /**
 3. * Metody pomocnicze do obsługi aukcji
 4. *
 5. * @package Allegro/Auction
 6. * @author Daniel Nowacki
 7. */
 8. class Allegro_Auction_Helper
 9. {
 10. /**
 11. * Tablica z hashami dla opcji aukcji
 12. *
 13. * @see http://allegro.pl/webapi/faq.php#faq_6
 14. * @var array
 15. */
 16. public static $HASH_OPTIONS = array(
 17. 1 => 'promowanie: pogrubienie tytułu na listingach',
 18. 2 => 'promowanie: wyróżnienie na listingach',
 19. 4 => 'promowanie: miniaturka wyświetlana na listingach',
 20. 8 => 'aukcja sklepowa',
 21. 16 => 'aukcja usunięta przez administratora',
 22. 32 => 'koszty przesyłki pokrywa kupujący',
 23. 64 => 'koszty przesyłki pokrywa sprzedający',
 24. 128 => 'forma płatności: zwykły przelew',
 25. 256 => 'forma płatności: płatność przy odbiorze',
 26. //512 => 'maska zdezaktualizowana (zawsze wyłączona)',
 27. //1024 => 'maska zdezaktualizowana (zawsze wyłączona)',
 28. //2048 => 'maska zdezaktualizowana (zawsze wyłączona)',
 29. //4096 => 'maska zdezaktualizowana (zawsze wyłączona)',
 30. 8192 => 'aukcja promowana na stronie głównej',
 31. 16384 => 'sprzedający zgadza się na wysyłkę za granicę',
 32. 32768 => 'podano dodatkowe informacje o przesyłce i płatności',
 33. 65536 => 'aukcja do wystawienia w przyszłości',
 34. 131072 => 'aukcja wystawiona za pośrednictwem Allegro WebAPI',
 35. 262144 => 'promowanie: podświetlenie na listingach',
 36. 524288 => 'promowanie: strona kategorii',
 37. 1048576 => 'aukcja prywatna',
 38. 2097152 => 'aukcja wystawiona na otoMoto',
 39. 4194304 => 'opcja dostawy: przesyłka pocztowa ekonomiczna',
 40. 8388608 => 'opcja dostawy: przesyłka pocztowa priorytetowa',
 41. 16777216 => 'opcja dostawy: przesyłka kurierska',
 42. 33554432 => 'opcja dostawy: odbiór osobisty',
 43. //67108864 => 'maska zdezaktualizowana (zawsze włączona)',
 44. );
 45.  
 46. /**
 47. * Dekoduje opcje aukcji, zwraca je w postaci tablicy asocjacyjnej
 48. *
 49. * Wartość opcji dla aukcji jest pobierna z danych zwróconych przez
 50. * doMyAccount2
 51. *
 52. * @see http://allegro.pl/webapi/documentation.php/show/id,107#method-output
 53. *
 54. * @param int $auctionOptions
 55. * @return array
 56. */
 57. public static function decodeOptions($auctionOptions)
 58. {
 59. $selectedOptions = array();
 60. foreach(self::$HASH_OPTIONS as $hash => $option)
 61. {
 62. if ($hash & $auctionOptions) {
 63. $selectedOptions[$hash] = $option;
 64. }
 65. }
 66.  
 67. return $selectedOptions;
 68. }
 69. }
 70.  
 71.  
 72. // przykład użycia
 73. $testValue = 1+2+4+8+32;
 74. $options = Allegro_Auction_Helper::decodeOptions($testValue);
 75. echo join('<br />', array_map('ucfirst', $options));
#3 (06.12.2012 r.) / php (Autor: biuro_art)
 1. function checkSold()
 2. {
 3. require_once(BASEPATH.'libraries/lib/nusoap'.EXT);
 4. $soap= new SoapClient('http://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl');
 5. $userId = $this->doLogin(); // funkcja logowania
 6. $param = array (
 7. 'session-handle' => $userId['session-handle-part'],
 8. 'account-type' => 'sold', // tylko sprzedane gdy chcesz wygrane zmień na "won"
 9. 'offset' => 0,
 10. 'tems-array' => ''
 11. );
 12.  
 13. $items=$this->soap->call('doMyAccount2',$param);
 14. $i=0;
 15. foreach($items as $item){
 16. $closedAuctions = new AuctionSold($this->soap,$this->sesja,$item["my-account-array"]);
 17. }
 18. }
#4 (03.12.2014 r.) / vb.net (Autor: djwheele)
 1. 'przyklad ten pokazuje jak za pomoca doMyAccount2 pobrać wszystkie sprzedawane przedmioty.
 2. 'zakładki można dowolnie zmieniać, poprzez sterowanie wejsciem - "sold" "won" itd
 3.  
 4. 'pobieranie ilości elementów w zakładce - tutaj jest to sprzedawane - sell
 5. Dim licznik = Allegro.doMyAccountItemsCount(Logowanie.sessionHandle, "sell", New Long(-1) {})
 6. MsgBox("Liczba sprzedawanych aukcji wegług doMyAccountItemsCount to : " & licznik)
 7. 'pierwsza strona na początek
 8. Dim offset = 0
 9.  
 10. 'pobieramy aukcje tak długo jak mamy następną stronę
 11. While licznik > 0
 12.  
 13. Dim accountStructTable As MyAccountStruct2()
 14. Try
 15. 'tablica struktur do przechowywania pobranych elementów
 16. accountStructTable = Allegro.doMyAccount2(Logowanie.sessionHandle, "sell", offset, New Long(-1) {}, 50)
 17. MsgBox("Długość tablicy struktur: " & accountStructTable.Length.ToString)
 18.  
 19. Catch ex As Exception
 20. Loglbx.Items.Add("Wystąpił błąd w funkcji doMyAccountStruct2")
 21. MsgBox(ex.Message)
 22. Return
 23. End Try
 24.  
 25. For Each accountStruct As MyAccountStruct2 In accountStructTable
 26. Loglbx.Items.Add((accountStruct.myaccountarray(0) + " " +
 27. accountStruct.myaccountarray(1) + " " +
 28. accountStruct.myaccountarray(9) & " ") +
 29. accountStruct.myaccountarray(8))
 30. Next
 31. ' pobraliśmy 25 elementów
 32. licznik = licznik - 50
 33. 'przechodzimy do następnej strony
 34. offset = offset + 50
 35. End While