Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetUserID

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na sprawdzenie identyfikatora użytkownika na podstawie jego nazwy.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. user-login | string | wymagany
  Nazwa użytkownika.
 3. user-email | string | niewymagany
  Parametr zdezaktualizowany (należy przekazać dowolną wartość, odpowiednią dla typu parametru).
 4. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetuserid_request = array(
   'country-id' => 1,
   'user-login' => 'm010ch',
   'user-email' => '',
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. user-id | int
  Identyfikator użytkownika.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetuserid_response = array(
   'user-id' => 4109848
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_USER_NOT_FOUND
  Niepoprawna nazwa użytkownika.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (19.09.2010 r.) / php (Autor: stoplimits)
 1. <?php
 2. class Webapi_Allegro {
 3.  
 4. protected static $_instance;
 5. protected $_config;
 6. protected static $_session;
 7. protected static $_client;
 8.  
 9. /**
 10. * Kraj - POLSKA
 11. */
 12. const COUNTRY_PL = 1;
 13.  
 14. /**
 15. * Logowanie do serwisu testwebapi.pl
 16. */
 17. const COUNTRY_TESTWEBAPI = 228;
 18.  
 19. /**
 20. * Zapytanie o wersję Allegro WebAPI.
 21. */
 22. const QUERY_ALLEGROWEBAPI = 1;
 23.  
 24. public function instance()
 25. {
 26. if ( Webapi_Allegro::$_instance === NULL )
 27. Webapi_Allegro::$_instance = new Webapi_Allegro();
 28.  
 29. return Webapi_Allegro::$_instance;
 30. }
 31.  
 32. /**
 33. * Automatycznie tworzy klienta dla interfejsu Allegro WebAPI.
 34. */
 35. public function __construct()
 36. {
 37. $this->_config = array
 38. (
 39. 'KEY' => '00000',
 40. 'LOGIN' => 'username',
 41. 'PASSWORD' => 'password'
 42. );
 43.  
 44. $this->_client = new SoapClient ($this->_config['wsdl']);
 45.  
 46. $version = $this->_client->doQuerySysStatus(Webapi_Allegro::QUERY_ALLEGROWEBAPI, Webapi_Allegro::COUNTRY_PL, $this->_config['KEY']);
 47.  
 48. // Automatycznie zaloguj się do WebAPI
 49. $session = $this->_client->doLogin($this->_config['LOGIN'], $this->_config['PASSWORD'], Webapi_Allegro::COUNTRY_PL, $this->_config['KEY'], $version['ver-key']);
 50.  
 51. // Przetrzymanie informacji o sesji
 52. $this->_session = $session;
 53. }
 54.  
 55. /**
 56. * Funkcja odpowiedzialna za wyciągnięcie ID użytkownika Allegro.pl z nazwy.
 57. * @param string $username
 58. * @return integer
 59. */
 60. public function getUserID($username)
 61. {
 62. return $this->_client->doGetUserID(Webapi_Allegro::COUNTRY_PL, $username, '', $this->_config['KEY']);
 63. }
 64.  
 65. }
 66.  
 67. var_dump(Webapi_Allegro::instance()->getUserID('tomek'));
 68. ?>
#2 (11.02.2011 r.) / php (Autor: Bar-tech)
 1. define('ALLEGRO_ID', 'xxx');
 2. define('ALLEGRO_LOGIN', 'xxx');
 3. define('ALLEGRO_PASSWORD', 'xxx');
 4. define('ALLEGRO_KEY', 'xxx');
 5. define('ALLEGRO_COUNTRY', 1);
 6.  
 7. require_once 'class.allegrowebapi.php';
 8.  
 9. try
 10. {
 11. $Username = "xxx";
 12. $allegro = new AllegroWebAPI();
 13. $allegro->Login();
 14. $userData = $allegro->objectToArray($allegro->GetUserID($Username));
 15.  
 16. echo $userData;
 17. }
 18.  
 19. catch(SoapFault $fault)
 20. {
 21. print($fault->faultstring);
 22. }